Nederlandse keten Polare verkoopt Belgische filialen

Nederlandse keten Polare verkoopt Belgische filialen

Nederlandse keten Polare verkoopt Belgische filialen

Print
Enkele dagen nadat Polare in Nederland officieel failliet werd verklaard, gaan de zaken in de acht Belgische filialen voorlopig gewoon door.

"In België ondervindt Polare geen problemen. De winkels kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen", zegt Harmen van der Molen, woordvoerder van Polare. "Wel onderzoeken we de mogelijkheid om de Belgische winkels te verkopen, individueel of in clusters. Meerdere geïnteresseerde partijen hebben zich reeds gemeld. Kortom, we werken aan een oplossing op lange termijn."

De Nederlandse boekhandelketen Polare, die vorig jaar in ons land het noodlijdend De Slegte overnam, heeft sinds januari zelf financiële problemen. Nochtans was de ambitie van de investeringsgroep aanvankelijk niet gering. Filialen van De Slegte en het Nederlandse Selexyz werden samengevoegd, wat forse winst zou opleveren.

Schuldenput

Midden januari bleek de geërfde financiële put dan toch niet te dichten. Polare worstelde met een oplopend betalingsachterstal, het Centraal Boekhuis - de grootste boekenleverancier van het Nederlandse taalgebied - weigerde nog langer te leveren. De Nederlandse filialen hielden een tijdlang de deuren gesloten. Zover kwam het in België niet. Harmen van der Molen, woordvoerder van Polare, legt uit waarom.

"De Belgische filialen van Polare waren voorheen winkels van De Slegte, de Nederlandse heetten Selexyz. Hun assortiment verschilde danig. De Slegte spitste zich toe op ramsj en bood een uitgebreide aanbod aan tweehands boeken. Selexyz gaf de voorkeur aan nieuwe werken. De schuldenput bij toeleveranciers was dan ook veel minder relevant voor de Belgische winkels, waardoor zij de voorbije periode geen directe impact ondervonden van de noodlijdende toestand van de keten."

Een tweetal weken geleden werd officieel een 'bewindvoerder' of curator aangesteld. Hij probeerde nog de doorstart van Polare in te leiden, wat zonder succes bleef. De samenvoeging van De Slegte en Selexyz werd afgelopen maandag officieel failliet verklaard.

RUAE

Foto Patrick De Roo

.

Nu in het nieuws