Ruimte voor speeltuin en scoutslokaal

Print
Herentals -

De stad ontsluit het binnengebied aan de Druivenstraat. Op de gronden, eigendom van de gemeente, wordt een speelterrein aangelegd. Aan de scouts van de 12de Kempen wordt de mogelijkheid geboden om er een nieuw lokaal te bouwen.

In het gemeentelijk budget wordt 110.
000 euro uitgetrokken voor de aanleg van een ontsluitingsweg aan de Druivenstraat. De gemeente dient de toegangsweg, waarop een erfdienstbaarheid geldt, eerst nog aan te kopen van een privé-eigenaar. De stad wil de weg niet op hetzelfde tracé leggen, maar het wegtracé verbeteren.

Daarna staat niets de ontwikkeling van het binnengebied, dat is ingekleurd als recreatiezone in de weg.

"De gemeente beschikt daar nog over een stuk grond van zowat een halve hectare", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Mien Van Olmen (CD&V). "Er staat nu een bos op. Dat willen we kappen en vervolgens willen we op die gronden een speelterrein voor de omliggende buurt aanleggen."

Het initiatief van de gemeente biedt ook kansen aan de gemengde scoutsgroep van de 12de en de 5de Kempen -ook gekend als de scoutswerking Reynaert-Adinda- die nu wat verderop in een versleten lokaal aan de Wijngaard huizen, op terreinen van de kerkfabriek St.-Waldetrudis. De bouw van een nieuw lokaal daar is uit den boze, dus zoekt de scouts- en gidsengroep een terrein in de buurt.

Eerder had de stad een voorstel gedaan aan alle Herentalse scoutsgroepen en hen erfpacht op een OCMW- terrein in de buurt van de Boskantien voorgesteld, dat dan door de stad zou worden overgekocht van het OCMW. Die grond is op het gewestplan ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Maar dat bleek uiteindelijk boven het gemeentelijk budget te gaan.

"Het binnengebied waarover het hier gaat, is ingekleurd als recreatiegebied", legt schepen van Jeugd Jan Bertels (sp.a) uit. "Er een jeugdlokaal op bouwen mag dus. Ook hier biedt de stad ene erfpacht van 49 jaar aan de jeugdbewegingen aan."

De nakende fusie tussen de scoutsgroepen van de 1ste en 8ste Kempen, die via een geldschieter een eigen terrein kunnen verwerven, geldt het aanbod in het te ontwikkelen binnengebied nu voor de 5de en 12de Kempen en de stedelijke vakantiewerking. De scouts denken over het aanbod van de stad na.

Marc HELSE
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio