Antwerp wijst overnamevoorstel Rubie af

Antwerp wijst overnamevoorstel Rubie af

Antwerp wijst overnamevoorstel Rubie af

Print
Antwerp komt niet helemaal in handen van de Engelse makelaar Saif Rubie. De onderhandelingen over een overname van de tweedeklasser zijn stopgezet. Dat hebben de aandeelhouders van de club beslist. Er bleken "belangrijke misverstanden en onduidelijkheden" te bestaan over het overnamevoorstel.

Rubie had eerder deze maand een bod gedaan om Antwerp helemaal over te nemen. In ruil voor één symbolische euro was de makelaar bereid alle schulden, afbetalingsplannen, financiële claims en andere passiva op zich te nemen.

"Zoals bekend hebben de huidige aandeelhouders van de NV RAFCM in de voorbije weken onderhandelingen gevoerd met Saif Rubie, nadat deze een bod had uitgebracht om de club volledig over te nemen", meldt huidig hoofdaandeelhouder Gunther Hofmans.

"In dit bod was sprake van betaling van een symbolische euro voor de aandelen van de vennootschap, terwijl bovendien een bedrag werd vooropgesteld voor de regeling van een aantal uitstaande schuldvorderingen. De huidige aandeelhouders waren in principe geneigd om dit voorstel in overweging te nemen."

"Na uitwisseling van een aantal e-mails is echter gebleken dat er belangrijke misverstanden en onduidelijkheden bestaan omtrent fundamentele elementen van het overnamevoorstel. Bovendien zijn de voorgestelde termijnen om tot overeenstemming te komen van die aard dat de continuïteit van de club dreigt in het gedrang te komen."

"Daarom hebben de huidige aandeelhouders de onderhandelingen over het overnamevoorstel vandaag stopgezet. De samenwerking met Saif Rubie wordt voortgezet op basis van de eerder met hem afgesloten overeenkomsten."

Lees ook Machtsstrijd op Bosuil: Rubie wil Antwerp overnemen
En Antwerp beraadt zich over voorstel Rubie

Archieffoto Gmax

Meer voetbalnieuws