Steeds vaker losgeld geëist voor kunst

Steeds vaker losgeld geëist voor kunst

Steeds vaker losgeld geëist voor kunst

Print
Steeds meer slachtoffers van kunstdiefstallen gooien het op een akkoordje met de daders en betalen losgeld om hun waardevolle schilderijen terug te krijgen. Artnapping, zo heet het fenomeen. Omdat het moeilijker wordt om afnemers te vinden voor hun buit, zeker als het om belangrijke werken gaat, kiezen dieven eieren voor hun geld en stellen zich tevreden met een bedrag van 5 tot 10 procent van de waarde van het gestolen doek.

Uit cijfers van de federale politie blijkt dat wekelijks ongeveer vier kunstdiefstallen worden aangegeven in ons land. Dat cijfers stagneert, maar de waarde van de gestolen kunstwerken is wel fors gestegen.

"In 20102 werd gemiddeld om de zes weken een doek gestolen met een waarde van 500.000 euro of meer. Nu is het weer iets rustiger, maar dat gaat in golven. Kleinere kunstwerken met een waarde van 1.000 tot 5.000 euro geraken dieven nog vrij gemakkelijk kwijt via het internet of op bepaalde antiekmarkten. Grote werken van bekende meesters niet. Die worden steeds vaker na verloop van tijd opnieuw aan de eigenaar of de verzekeringsmaatschappij te koop aangeboden", zegt Lucas Verhaegen van de centrale dienst kunstdiefstallen bij de federale politie.

Volgens kunstexpert Janpiet Callens betreurt de kunstwereld dat kunstdiefstallen geen prioriteit zijn voor politie en gerecht. Anderzijds stelt de politie vast dat bij de onderhandelingen en bij de overhandiging van losgeld om schilderijen terug te krijgen, de politie steevast buitenspel wordt gezet zodat het quasi onmogelijk is om de daders nadien nog te vatten.

Lees meer in uw krant.

TG

Foto: voor het doek Olympia van René Magrotte is losgeld betaald aan de dieven, het zou om 75.000 euro gaan.

MEEST RECENT