Toezicht bij fuiven

Print
Geel - De politiezone wil kort op de bal spelen bij overlast tijdens fuiven. Daarom hielden zij toezicht in de omgeving van de fuifzaal De Waai. Er werden drie processen-verbaal opgesteld voor ordeverstoring. De politieagenten verbaliseerden ook acht wildplassers en één persoon omdat hij een verkeersbord verwijderde. Eén fietser kreeg een boete omdat hij door een rood licht reed. MALE
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio