Studie bevestigt rol van Herentals als winkelstad met regionale uitstraling

Deze week maakten de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen de cijfers bekend van het onderzoek rond detailhandel in Vlaanderen. Uit de conclusies van het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de provincies, blijkt dat de lokale detailhandel onder druk staat.

Sommige gemeenten ondervinden duidelijk de gevolgen van de groei in de periferie. Anderen, zoals Herentals, houden stand. De stad zet daarom samen met de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen zeer bewust in op versterking van Herentals als winkelstad met regionale uitstraling.

Lees meer in de weekendkrant van Gazet van de Kempen.

De conclusies leest u hieronder:

1. Baanconcentraties in periferie veroorzaken leegstand in de stadskern

De afgelopen vijf jaar is het winkelvastgoed langs grote wegen en in winkelpanden buiten het centrum aanzienlijk toegenomen. Dit heeft echter geen vergroting van uitgaven door klanten met zich meegebracht. Blijkbaar treedt er dus een verzadiging op aan winkeloppervlakte. De grote baanconcentraties en winkelcentra veroorzaken echter wel leegstand in de lokale winkelstraten en zijn een duchtige concurrent voor de plaatselijke detailhandel.

Om de lokale detailhandel leefbaar te houden, is het noodzakelijk om te investeren in de kernen van steden en gemeenten. Deze investering moet bestaan uit het aantrekkelijk maken van de winkelstraten in de centra van steden en gemeenten, en minder uit het uitbreiden van de winkeloppervlakte. Een lange termijnplanning vanuit de overheid, zowel lagere als hogere, is noodzakelijk

2. Herentals houdt stand

Voor Herentals is het onderzoek gematigd positief, ondanks het feit dat ook de Herentalse handelaars de druk voelen van de economische crisis, de baanconcentraties en de grote winkelcentra. De cijfers uit het onderzoek bevestigen opnieuw de rol en aantrekkingskracht van Herentals als gezellige winkelstad met een gevarieerd aanbod aan producten en diensten.

Terwijl in vele steden het aantal detailhandelszaken is afgenomen, blijft Herentals stand houden. In Herentals is meer dan 90 procent van de panden in gebruik, maar het aantal lege panden is sinds 2008 wel verdubbeld (9,6 procent). Er kwamen in dezelfde periode in het centrum anderzijds ook netto veertig panden bij, wat een stijging is van 17 procent. Het aantal winkelpanden buiten het centrum daalde met netto vijftig exemplaren (-17 procent). Het aantal winkelpanden in Morkhoven en Noorderwijk blijft stabiel.

3. Vlot bereikbaar, gevarieerd en kwaliteitsvol aanbod in de winkels en gezellige cafés

Herentals scoort zeer goed op de bereikbaarheid met de wagen (4/5), looproutes (3,9/5) en op parkeerkosten (3,8/5). Ook haalt Herentals een hoge score voor sfeer en uitstraling en horeca, voor het grote aanbod van winkels (3,6/5) en de kwaliteit van winkels (3,9/5). De score van de stad is hoger dan de score behaald bij een gelijkaardig onderzoek in 1999.

Ook de Herentalsenaar erkent de waarde van zijn eigen winkelstad. Zo winkelt 90,6 procent van de Herentalsenaren in eigen stad. Dit is aanzienlijk hoger dan het provinciaal gemiddelde (66,9 procent). Bovendien trekt de stad kooplustigen aan uit onder meer Vorselaar, Grobbendonk, Olen, Herenthout, Lille, Kasterlee, Westerlo, Nijlen.

De impact van Olen Shopping Park is ook terug te vinden in de cijfers. Zo winkelt 8 procent van de Herentalse inwoners er voor periodieke goederen en 13,4 procent voor uitzonderlijke goederen. Daartegenover staat wel dat 34,5 procent van de Olenaars winkelt in Herentals voor periodieke goederen (shopping) en 27,2 procent voor dagelijkse goederen. Voor uitzonderlijke goederen (interieur, in en om het huis) behoudt de stad zijn koppositie in de regio.

4. Enkele cijfers

- Herentals, Noorderwijk en Morkhoven beschikken over 675 panden, waarvan er 65 leegstaan (9,6 procent). - Herentals, Noorderwijk en Morkhoven hebben een winkelvloeroppervlakte van in totaal 77.591 m². Hiermee scoren we hoger dan gemiddeld in de provincie en Vlaanderen. - In het segment periodieke goederen (kledij, schoenen, elektro, …) wint Herentals gestaag meer consumenten. Het aantal inwoners dat deze goederen vooral in Herentals aankoopt is tussen 2010 en 2014 gestegen van 52 procent naar 61,1 procent. - Door het groeiend aantal horeca- en winkelzaken stijgt ook de tewerkstelling in deze sector. In 2008 werkten er 947 personen in de horeca en de detailhandel, in 2011 waren dat er 1.087. - In het centrum van de stad vindt u 283 winkels met een totale winkeloppervlakte van bijna 25.000 m². Dat zijn ongeveer vier voetbalpleinen.

5. Inzetten op kernversterking loont

Het stadsbestuur is de Vlaamse overheid en de provincie Antwerpen erkentelijk voor de manier waarop zij de detailhandel in Vlaanderen in kaart brengen. Het stadsbestuur van Herentals is ervan overtuigd dat inzetten op kernversterking en het aantrekkelijk maken van de binnenstad noodzakelijk is om Herentals op de kaart te houden als regionale winkelstad. De stad heeft daarom alle handelaars van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven uitgenodigd om de resultaten te bespreken en samen te bekijken hoe Herentals zich kan versterken als winkelstad.

Het volledige onderzoek met het cijfermateriaal vindt u op: www.detailhandelvlaanderen.be.

Marc HELSEN

Archieffoto Raf Basstanie

Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio