Pijpelheide krijgt buurtinformatienetwerk

Pijpelheide krijgt buurtinformatienetwerk

Pijpelheide krijgt buurtinformatienetwerk

Print
Heist-op-den-Berg - De wijken Negenbunders- Cardijnlaan en Kapelaan Francklaan in Pijpelheide (Heist) hebben vanaf nu een eigen sociaal buurtinformatienetwerk (BIN-S). Het samenwerkingsverband tussen burgers, de gemeente en de lokale politie moet het veiligheidsgevoel en de sociale samenhang verbeteren.
"De hoofdreden voor het opstarten van het BIN-S is dat ook onze gemeente niet gespaard blijft van misdaad en inbraken", legt burgemeester Luc Vleugels (CD&V) uit. "Gemiddeld gebeuren er tussen de 100 en 150 inbraken per jaar op ons grondgebied, wat meer is dan in onze buurgemeenten. In november kenden we een zwarte maand en staken de inbrekers ook de N10 over, richting Itegem en Wiekevorst."

De gemeente heeft gekozen voor Pijpelheide, omdat het daar gaat om een zeer landelijke kern, waar er veel instroom is van nieuwe bewoners. "Zowel jonge als oudere mensen komen er samen. Het gevaar bestaat dat daardoorhet dorpskarakter verloren gaat. Met dit BIN-S willen we, naast een verhoogde veiligheid, dus ook zorgen dat de mensen in het dorp elkaar blijven kennen."

Wanneer iemand in de betrokken wijken iets verdachts opmerkt en dat meldt aan de politie, kunnen die beslissen om de bewoners die deel uitmaken van het BIN-S te verwittigen. Wanneer de politie contact opneemt met de alarmcentrale van de provincie, krijgen alle aangesloten bewoners uit de buurten een voicemailbericht of een sms met info of met de vraag om hun medewerking te geven. "Voor de politie heeft het BIN tot gevolg dat we nu over meer waakzame ogen beschikken", zegt hoofdinspecteur Marc Daems. "Naast de dringende meldingen die we aan de ingeschreven leden doorgeven, zullen we in de toekomst ook niet-dringende informatie en preventieve tips verspreiden."

Ondertussen sloot een veertigtal mensen zich aan. Om te voorkomen dat het BIN-S zou uitgroeien tot een patrouillerende burgerwacht, worden alle leden geacht zich te houden aan het regelement. Buurtbewoonster Kris Vercammen staat in voor de coördinatie. "We zullen er alles aan doen om ook het sociale aspect van het BIN voldoende tot zijn recht te laten komen", legt ze uit. "In de eerste plaats willen we het aantal leden doen toenemen. Verder willen we de buurt dichter bij elkaar brengen en een respectvolle omgang met elkaar verzekeren door goede afspraken te maken en een aantal activiteiten in de buurt te organiseren. Dat doen we onder het motto: beter een goeie buurt, dan verre vrienden." De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden voor een BIN in de Moretuswijk en een winkelinformatienetwerk in de Bergstraat.

Kristof Van Rompaey
Foto JoDW

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio