Opmerkelijke studie: Jongens worden veel meer gestraft dan meisjes (voor hetzelfde gedrag)

Opmerkelijke studie: Jongens worden veel meer gestraft dan meisjes (voor hetzelfde gedrag)

Seks & Relaties

Opmerkelijke studie: Jongens worden veel meer gestraft dan meisjes (voor hetzelfde gedrag)

Print

Leerkrachten die denken dat ze al hun leerlingen gelijk voor de wet behandelen, hebben het goed mis. Uit een onderzoek van drie Belgische universiteiten blijkt namelijk dat meisjes veel meer gedaan krijgen bij hun leerkrachten dan jongens. "Leerkrachten discrimineren jongens, maar ze zijn zich daar niet van bewust."

"De stereotypen van de stoute jongen en het brave meisje zijn hardnekkig. Dus wordt een jongen die babbelt in de klas harder aangepakt dan een meisje dat konkelfoest. Van alle negatieve opmerkingen die de leerkrachten geven, gaat drie kwart over jongens en amper een kwart over meisjes. Onze hypothese is dat leerkrachten, net als alle mensen, een stereotiep beeld hebben van jongens en meisjes. Die beelden kloppen niet. Al hebben de beide seksen wel verschillende strategieën om zich te laten gelden in de klas. Jongens zullen zich spontaan roeren door bijvoorbeeld te roepen. Meisjes zullen een beetje flemen om bij de leerkracht op een goed blaadje te staan, in de hoop dat die hun gekonkelfoes later door de vingers zal zien", aldus hoofdonderzoekster Els Consuegra in Het Nieuwsblad.

Photo News / Mieke Geysmans

NIET TE MISSEN