Vertrouwensmagistraat en drugsmagistraat naar hof van beroep

Eva Herreman en Paul Van Tigchelt hebben dinsdag hun eed afgelegd als substituut-procureur-generaal voor de eerste voorzitter van het hof van beroep, de raadsheren, het parket-generaal en de griffiers. Ze verlaten het Antwerpse parket in het vlinderpaleis om op te schuiven naar het parket-generaal op de Waalsekaai.

jatimmermans

Eva Herreman was vertrouwensmagistraat (of magistraat verantwoordelijk voor de Bijzondere Opsporings Methoden) en verantwoordelijk voor de bestrijding van de Mensenhandel en -smokkel. Christel Verheyen zal die taak op zich nemen.

Paul Van Tigchelt was verantwoordelijk voor de bestrijding van internationale en grootschalige drugszwendel en drugsproductie en wordt daarin opgevolgd door Maarten Sobrie. Paul Van Tigchelt wordt als persmagistraat opgevolgd door Philip Van Tongerloo, samen met Stéphanie Chomé en Ken Witpas.

JVB

Foto Patrick De Roo