Dossier Oosterweel

Rudi Thomaes (BAM): "Ik weet hoe het is om bij een ringweg te wonen"

Rudi Thomaes (BAM): Ik weet hoe het is om bij een ringweg te wonen

Rudi Thomaes (BAM): "Ik weet hoe het is om bij een ringweg te wonen"

Print
"De MER-studie is een unicum geworden op het vlak van omvang, diepgang en aantal onderzochte alternatieven." Met die verklaring probeerde Rudi Thomaes, de voorzitter van de nv BAM, de kritische vragen over het BAM-tracé, beter bekend als het Oosterweeltracé, te pareren, tijdens een exclusieve chatsessie op deze website.

Rudi Thomaes nam geduldig zijn tijd om uitvoerig te antwoorden op een reeks vragen die hem werden voorgelegd door de GvA-lezers. Het gros van de vragen bestond uit kritische bedenkingen van Antwerpenaren die bezorgd zijn over de gevolgen van het grootschalige mobiliteitsproject. Sommigen stelden zich ook vragen over hoe het plan-MER, het milieueffectenrapport, wordt opgemaakt.

'Alternatieven gelijk behandeld'

"De dienst MER heeft in deze in volle onafhankelijkheid volledig haar rol gespeeld en bij mijn weten heeft er een veelvuldige en constructieve dialoog plaatsgehad tussen de dienst MER en verschillende actiegroepen", aldus Thomaes. "In de Plan MER zijn alle alternatieven gelijk behandeld. Meer nog, op vraag van StRaten-Generaal zijn nog bijkomende doorrekeningen uitgevoerd voor hun tracé. Het klopt dus niet dat zij benadeeld zijn", zei hij op de opmerking dat het Meccano-tracé geen gelijke kansen heeft gekregen.

Een lezer vroeg zich af of de BAM-voorzitter wel beseft hoe het is om dicht bij een drukke verkeersader te wonen. "Ik woon op dit ogenblik en dat al 32 jaar op enkele honderden meter van de Ring in Deurne", aldus Thomaes. "Ik weet samen met duizenden buren dat zo een ringweg zijn gevolgen heeft onder meer op het vlak van geluid. Meer nog, ik verhuis binnen twee maanden naar Linkeroever, nog dichter bij de Ring."

Vergroende Linkeroever

Voor de GvA-lezer had de BAM-topman zelf nog wat nieuwe informatie in petto omtrent "de vergroening van de Linkeroever" na de grote werken. De drukke Charles de Costerlaan wordt ontsnipperd en getransformeerd naar een fiets- en wandelboulevard. Er komen ook een 15 meter breed ecoduct en verschillende ecotunnels. "Over die vele positieve elementen zullen we zo snel mogelijk communiceren."

Wanneer zal alles eindelijk rond zijn? Die vraag hield ook heel wat lezers bezig. "Als we alles volgens plan kunnen realiseren rijden wij samen einde 2022 over deze nieuwe infrastructuur. Samen met u hoop ik dus op vuurwerk einde 2022."

JoRo

Herlees de chat

Foto BHUL

Meer over Oosterweel en overkapping Ring