Poldervoorvechter Ferdinand De Bondt overleden

Poldervoorvechter Ferdinand De Bondt overleden

Poldervoorvechter Ferdinand De Bondt overleden

Print
Sint-Niklaas - In de nacht van vrijdag op zaterdag is de Wase politicus en gewezen CVP-staatssecretaris Ferdinand De Bondt op 90-jarige leeftijd in de kliniek van Beveren overleden. Sint-Niklazenaar De Bondt was vanuit zijn Vlaamse en katholieke overtuiging heel zijn lange leven sociaal geëngageerd op tal van vlakken: onderwijs, openbaar vervoer, de Vlaamse beweging, vluchtelingen en de strijd van de Wase polderdorpen.

De Bondt werd op 23 september 1923 geboren in Sint-Niklaas en leek na zijn studies regentaat voorbestemd om in het onderwijs zijn carrière uit te bouwen. Een tijdlang gaf hij ook les maar intussen behaalde hij nog enkele licentiaatsdiploma's. Zelfs nog op zijn veertigste. Reeds in de jaren vijftig was hij actief in de Vlaamse Beweging, in die naoorlogse jaren geen evidentie. Vanuit zijn engagement werd hij in 1968 gecoöpteerd CVP-senator en kwam op voor de boerenbelangen. Samen met zijn in 2010 overleden echtgenote zette hij zich in de jaren zeventig ook in voor de Chilenen die voor het Pinochet-regime op de vlucht gingen.

Doel

Het toppunt van zijn politieke carrière bereikte hij in 1977 toen hij in de regering Tindemans staatssecretaris voor de Hervorming van de Instellingen werd en mee het Egmontpact moest uitvoeren. In diezelfde periode begonnen ook de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven in het Waasland gestalte te krijgen en werd De Bondt stilaan - ook als regeringslid - de voorvechter van de boerenbelangen in de bedreigde polders. Naar hem werd de, sinds het onlangs teruggefloten GRUP-uitbreidingsplan, nog steeds geldende afbakeningslijn van de haven de Lijn-de Bondt genoemd.

Na zijn regeringsdeelname zetelde De Bondt nog tot 1991 voor het Waasland in de Senaat. Nadien bleef hij actief bezig met de polders en het openbaar vervoer en stond mee aan de wieg van de actiegroepen die tot vandaag vechten voor het voortbestaan van het polderdorp Doel.

De overleden politicus stond bij vriend en vijand bekend als goudeerlijk, uiterst intelligent maar eigengereid, ook als dat tegen de partijstandpunten inging. "Als staatssecretaris hield hij zich bijvoorbeeld aan het Egmontakkoord maar hij kon op zijn typische, plechtstatige manier zo'n antwoorden geven dat de Volksunie en het Davidfonds tevreden waren en PS-voorzitter André Cools hem niets kon verwijten", reageert eresenator en gewezen burgemeester Herman Suykerbuyk. "Hij was ook de man die de oplossing van Jean-Luc Dehaene om in Voeren het 'vermoeden van taalkennis' in te voeren, een 'wettelijke leugen' noemde."

Ferdinand De Bondt wordt volgende zaterdag begraven in zijn parochiekerk van Tereken (Sint-Niklaas).

PVb

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio