Districtsraad

Print
Berendrecht-Zandvliet-Lillo - De raadsleden van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo komen op maandag 24 februari om 20u bijeen in de raadzaal van het districtshuis op de Antwerpsebaan 140. Vanaf 19.30u tot aan het begin van de officiële vergadering krijgen bewoners de gelegenheid vragen te stellen aan de districtsburgemeester en districtsschepenen. De raad buigt zich onder meer over de toekenning van eretitels aan districtsleden en districtsschepenen. Ook het nieuwe subsidiereglement in verband met de gemeenschapsvormende projecten ligt ter goedkeuring voor. De raadsleden moeten ook kennis nemen van het verslag van de vergaderingen van de jeugdraad en de seniorenraad. evdw
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio