Provincie sloopt één beverdam in Viersels Gebroekt

Provincie sloopt één beverdam in Viersels Gebroekt

Provincie sloopt één beverdam in Viersels Gebroekt

Print
Zandhoven - Op aandringen van de landbouwers, gaat de provincie één beverdam afbreken in het Viersels Gebroekt in Viersel. "De boeren hebben genoeg geduld getoond", geeft Rik Röttger (sp.a), gedeputeerde voor waterbeleid, toe.

Sinds 2009 bevindt er zich in het Viersels Gebroekt een populatie bevers. De dammen die de dieren opwierpen, zetten de weilanden van landbouwers uit de buurt onder water. In 2013 trachtte de provincie als waterloopbeheerder via een buizenconstructie in de dammen het waterpeil te laten zakken zodat bevers en landbouwers naast mekaar konden leven. Maar na een recente evaluatie is nu beslist om toch één van de beverdammen te verwijderen.

Vernatting

De hoge waterstanden veroorzaken ook een vernatting in het landbouwgebied Varenheuvel-Abroek langs de Kleine Pulsebeek stroomopwaarts. Daarom zal de provincie een afwateringsgracht die water van de Kleine Beek kan afvoeren, permanent openhouden. De dam bij de burcht kan blijven, maar de eerder aangebrachte buizen doorheen de dam worden verder aangepast.

Volgens Didier Soens, diensthoofd Integraal Waterbeleid, kan de afbraak starten zodra de dam bereikbaar is. "Een kwestie van weken", zegt hij. "Momenteel staat het water zo hoog dat we er gewoon niet geraken."

André Van Tendeloo, een van de gedeputeerde landbouwers wiens weilanden al twee jaar permanent onder water staan, is opgelucht. "Al betekent dat nog niet dat onze grond opnieuw betreedbaar wordt. Het gebied is compleet verzadigd. Er zouden nu zeven bevers zitten, en in mei komen er opnieuw jongen bij."

Vorige week was er nog overleg tussen de boeren en de provincie. "Toen bleek dat de sifons in de buizen nog gewoon dicht waren en ze pas in maart opengezet zouden worden." Tot vandaag ontving Van Tendeloo nog geen enkele schadevergoeding. Ook Natuurpunt, eigenaar van een deel van het Viersels Gebroekt, is vragende partij om het waterpeil te laten zakken.

Met minder water zouden de bevers ook nog toekomen. Het valt wel af te wachten of ze nu opnieuw een dam elders gaan opwerpen, als de provincie een dam sloopt.

Rik Röttger: "De landbouwers hebben heel wat geduld getoond, maar de afwatering van het gebied is momenteel dermate slecht dat we bijkomend moeten ingrijpen. Het blijft voor de provincie als waterloopbeheerder een moeilijk evenwicht. We hopen ten stelligste dat Vlaanderen het soortbeschermingsprogramma voor de bever nog voor de verkiezingen kan goedkeuren. Zowel de natuur- als de landbouwsector zijn immers gebaat bij duidelijkheid!"

KMA, archieffoto

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio