Provincie verenigt musea Rupelstreek in museumnetwerk

Print
Boom - De verschillende klei-, baksteen- en tegelmusea in de Rupelstreek gaan een een museumnetwerk uitbouwen over de gemeentegrenzen heen. De stichting werkt onder de naam 'Stichting Rupel en Klei' en kan rekenen op een projectsubsidie van de provincie. Het is de bedoeling het streekverhaal rond kleiontginning nog sterker te maken en als één geheel naar buiten te treden.
De gemeenschappelijke stichting van openbaar nut 'Stichting Rupel en Klei' bestaat uit het museum Rupelklei (Rumst), de site Noeveren in Boom, de steenbakkerijsite Frateur of 't Geleeg in Boom, het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (EMABB) in Boom en het Gilliot & Roelantsmuseum in Hemiksem.

De net besliste projectsubsidie bedraagt 8.150 euro. Een verdeelsleutel is niet van toepassing, omdat de musea verenigd worden onder één koepel, onder begeleiding van de provinciale dienst Erfgoed, FARO en ETWIE, deze laatste zijn twee Vlaamse diensten. Een halftijdse projectmedewerker van projectvereniging Erfgoed Rupelstreek volgt het proces op. Deze kost wordt voor 50% mee gedragen door de betrokken gemeenten. Jan BOEY
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio