1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

De eerste Duitsers in Keerbergen

Tijdens de opmars van het Duitse leger werd het ophaalbare gedeelte van de Hansbrug over de Dijle op de grens van Keerbergen en Haacht door het Belgische leger opgeblazen. Men dacht zo de vijand een halt toe te roepen. Maar dat mocht niet baten want noodbruggen bouwen leek voor de Duitsers een koud kunstje. Via twee noodbruggen even verder in de richting van Rijmenam (Bonheiden) rolde het Duitse leger via de Zeept Keerbergen binnen.

dbervoets

De angstige Zeeptbewoners, die nog niet gaan vluchten waren, zagen aan de Wolvenberg een stofwolk en hoorden hoefgetrappel. Belgische soldaten? Helaas Uhlanen, sierlijke ruiters met lansen en zoiets als een plavei op hun hoofd. Reactie van de bevolking: allemaal hals over kop op de vlucht.

's Anderendaags lagen over de Dijle twee solide bruggen, vlak voor het veld dat 'De Lange Treken' heet. Die bruggenbouwers hadden de hele nacht zonder verpozen gewerkt. In de vroege voormiddag rolden de Duitse batterijen de Zeept in. Voor die tijd met het modernste oorlogsmateriaal: prachtige Daimlers met rups- en volle banden. En heel vreemd, de auto's van de bevoorrading zaten vol met conserven van Le Soleil uit Mechelen.

De nog thuisgebleven Zeeptenaars hadden geen ogen genoeg om stiekem al dat krijgsgeweld te bekijken. Er was tot die dag nog nooit een auto tot in de Zeept doorgedrongen. Wie had ooit durven denken dat de Duitsers zich deze primeur zouden toeëigenen?

De Hansbrug werd later hersteld maar ook in de Tweede wereldoorlog werd de brug opgeblazen en terug hersteld. In 1957 werd omwille van het toegenomen verkeer een betonnen brug gebouwd en raakte de oude Hansbrug in verval. Zij werd in 1998 echter geclasseerd als monument en in 2005 in ere hersteld. De brug is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Chris De Bruyn

Foto GvA (boven): Heemkundig schrijver rik Wouters bij de gerenoveerde Hansbrug

Foto GvA: De Hansbrug destijds

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER