5 procent meer werklozen dan een jaar geleden

5 procent meer werklozen dan een jaar geleden

5 procent meer werklozen dan een jaar geleden

Print
In januari ontvingen 461.785 werkzoekende volledig werklozen in België een uitkering. Dat zijn er 22.902 (5,2 procent) meer dan in januari 2013, zo blijkt vrijdag uit cijfers van de RVA. De stijging is voor bijna de helft toe te wijzen aan de verhoging van de leeftijdsgrens voor een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Bij de werklozen tussen 55 en 60 jaar tekende de RVA op jaarbasis een stijging op van 22,1 procent of 10.574 mensen. Dat is volgens de RVA een effect van de verhoging van de leeftijdsgrens van 58 naar 60 jaar voor het verkrijgen van een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende.

Geen effect op betalingen

Die verhoging, die van kracht werd in januari 2013, maakt voor de betalingen van de RVA niets uit. Die mensen kwamen vroeger in de categorie vrijgestelde oudere werklozen terecht en die is niet in deze statistieken van werkzoekenden opgenomen.

Het stijgingsritme is groter bij de mannen (+6,6 procent) dan bij de vrouwen (+3,5 procent). "Dat toont nogmaals aan dat mannen vaker tewerkgesteld zijn in conjunctuurgevoelige sectoren", luidt het. De jeugdwerkloosheid evolueert gunstiger in vergelijking met andere leeftijdsgroepen, met een lichte daling van 82 eenheden (-0,1 procent). De middenleeftijdsgroep stijgt met 3,8 procent, maar de volledig werkloze 50-plussers klokken af op +12,0 procent (+ 12.571).

10 procent meer werkloze Vlamingen

In het Vlaams gewest telde de RVA 179.213 volledig werklozen of 16.504 meer dan in januari 2013 (+10,1 procent). In het Waals gewest waren er 203.306 volledig werklozen, 4.284 meer dan vorig jaar (+2,2 procent). Ook het Brussels hoofdstedelijk gewest laat nog een stijging optekenen met 2.114 (+2,7 procent) tot 79.266 volledig werklozen.

Belga, archieffoto

.

Nu in het nieuws