1 / 3

Gebroeders Van der Auwera sneuvelen beiden aan het front

Hoewel er tijdens WO I in Borsbeek zelf geen burgerslachtoffers zijn gevallen, heeft deze gemeente toch ook zijn portie leed gehad. Vernietigde gebouwen, armoede en hongersnood waren de grootste zorgen voor de Borsbekenaren.

dbervoets

De Groote Oorlog had ook in Borsbeek een grote impact op het leven van de burgers. "19 gezinnen vielen zonder inkomen omdat de kostwinner werd opgeroepen om aan het front te vechten," vertelt voorzitter van het Documentatiecentrum Borsbeek Walter Janssens. "Zeven van die soldaten zijn omgekomen aan het front. Je kan hun namen lezen op een herdenkingsplaat in de Sint-Jacobuskerk, maar eigenlijk kent elke Borsbekenaar hun namen al. Ze zijn namelijk verwerkt in straatnamen, zoals de Corneel Smitslei en de August Van Putlei."

Een opmerkelijk verhaal schuilt achter de straat Gebroeders Van der Auwerabaan. Alphons Van der Auwera werd geboren in 1892 en Joseph Van der Auwera in 1893, allebei in Schriek, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg. Later verhuisde het gezin achtereenvolgens naar Deurne, Borsbeek en Mortsel. Beide broers werden ingelijfd in het 7de Linie regiment. Alphons sneuvelde in 1916 in Reninge, West-Vlaanderen, een jaar nadat hij zijn jongere broer Joseph zag sneuvelen te Sint Jacobs-Kapelle. Als eerbetoon voor hun moed en opoffering vernoemde de gemeente Borsbeek een straat naar hen.

"Ook heel wat gebouwen in Borsbeek werden beschadigd," vertelt Walter Janssens verder. "De torenspits van de Sint-Jacobuskerk werd door de Belgische troepen opgeblazen, omdat die een uitstekend richtpunt was voor de Duitsers. Veel gebouwen lagen in het schietveld van het fort en moesten ook verdwijnen. Van de 275 woningen in Borsbeek waren er na de oorlog 36 totaal vernield en 9 zwaar beschadigd. 24 gezinnen waren daardoor dakloos geworden."

Omdat er in Borsbeek zelf niet gevochten is, was de grootste bedreiging voor de Borsbekenaren in deze periode hongersnood, ondanks de vele landbouwgronden die Borsbeek rijk was. De plaatselijke voedselvoorraden werden immers opgeëist door de Duitsers en wat overbleef werd vaak geplunderd, door Duitsers maar ook door Belgen. Begin 2015 werd in Borsbeek een eigen plaatselijk voedsel- en hulpcomité opgericht. Zij deelden aan 391 mensen bons voor brood en ander beschikbaar voedsel uit, en af en toe kleding. Vanaf september 1916 werd er ook soepbedeling voorzien voor gemiddeld zo'n 300 burgers en voor de schoolgaande jeugd.

Aantal gesneuvelden aan het front: 7 mannen aan het front gesneuveld

Aantal gesneuvelde burgers: 1 man gestorven in een strafkamp

Schade: Torenspits van Sint-Jacobuskerk opgeblazen; oude pastorij van familie Stockeyr afgebroken; woningen en hoeven rond Fort III afgebroken

Eline Mechels

Foto GvA (boven): Monument

Foto GvA: Borsbeek

Foto GvA: Postkaart Borsbeek

MEER OVER Borsbeek