Open Vld dringt aan op modernisering wet-Major

Open Vld dringt aan op modernisering wet-Major

Open Vld dringt aan op modernisering wet-Major

Print
Tijdens het vragenuurtje in de Kamer ondervroeg Open Vld-Kamerlid Willem-Frederik Schiltz minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) over de modernisering van de wet-Major. Normaal ging er eind 2013 een voorstel op tafel liggen waar zowel de sociale partners als de regering mee akkoord zijn. Die deadline is niet gehaald.

De wet-Major bakent een strikt territorium af in de Antwerpse haven waar een specifiek arbeidsregime geldt. De wet beschermde in het verleden de havenarbeiders. Binnen het havengebied mogen enkel erkende havenarbeiders werken. Omdat er nu een vergrijzing is bij de havenarbeiders, wordt er gezocht naar een geschikte manier om hen te vervangen. De wet-Major zegt wat wel en niet mag binnen de Antwerpse haven. Omdat de wet niet actueel is, loopt de Antwerpse haven veel buitenlandse investeringen mis.

Open Vld'er Schiltz vroeg in de Kamer aan minister van Werk De Coninck hoe het stond met de modernisering van de wet. De Coninck antwoordde dat de sociale partners druk bezig zijn met het actualiseren van de wet. Zo zouden ze voorstellen formuleren rond veiliger en klantgerichter werken in de haven en het creëren van meer werk. Zelf zou De Coninck vaart willen zetten achter de gesprekken.

Schiltz zei dat het belangrijk was dat de onderhandelingen tegen eind maart zeker afgerond zijn. Door de komende verkiezingen zou een akkoord anders nog lang kunnen duren. Volgens hem is een akkoord over de wet noodzakelijk en is het belangrijk dat de Belgische havens groeikansen krijgen. Onze havens leveren jaarlijks een waarde van 16 miljard euro op voor de Belgische economie.

DIBE
Foto JHS

Nu in het nieuws