Nieuwe belasting op leegstand unaniem goedgekeurd

Print
Zandhoven - Om leegstand en verkrotting tegen te gaan en de gemeentekas te stijven, voert Zandhoven een nieuw belastingreglement op leegstand van gebouwen en woningen in. Het gaat om ongeveer dertig panden in de gemeente.
"Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting op woningen en gebouwen gevestigd als die minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk leegstandsregister. Wie een huis gaat verbouwen en enkele maanden moet wachten op de vergunningen, hoeft dus niets te vrezen", legt schepen Steven Van Staeyen (CD&V) uit. Voor een leegstaand gebouw of een eengezinswoning bedraagt de belasting 990 euro, voor een kamer of studentenkamer 75 euro en voor elke andere leegstaande woning 300 euro. "Staat het gebouw het daaropvolgende jaar nog altijd leeg, dan verdubbelen we het bedrag en moet de eigenaar 1980 euro betalen. Bij een derde termijn van twaalf maanden rekenen we 2970 euro aan." De gemeente staat wel uitzonderingen toe. Bijvoorbeeld voor senioren die in een rusthuis opgenomen worden of voor wie in een psychiatrische inrichting verblijft. Ook als het huis tijdelijk leegstaat na een brand of andere ramp, is er gedurende drie jaar een vrijstelling van leegstandsbelasting. Ook bij grondige renovatie kan de termijn van een jaar in het leegstandsregister worden overschreden.
De gemeenteraad keurde deze nieuwe belasting unaniem goed. Leo Rens (Groen) vroeg wel of er ook controle is van de hogere overheid op leegstand van gemeentelijke gebouwen. "Dan kunnen we Huize Leysen erop zetten", grapte Paul Stulens (Vlaams Belang). Dat gemeentelijk pand in de Amelbergastraat staat ook al enkele jaren leeg in afwachting van een verbouwing tot taverne.
KMA

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio