Vuilkar wordt sorteerstraat: meer plussen dan minnen

Print
Het nieuws in uw krant van gisteren over het verdwijnen op termijn van de vuilniswagens uit het Antwerpse straatbeeld heeft zijn effect niet gemist. Er brak 's ochtends meteen een staking uit bij de mannen van de vuilkar, maar na de middag gingen ze toch weer aan het werk. Ook de Antwerpse oppositiepartijen roerden zich.

Het vervangen van vuilniswagens door sorteerstraten heeft onmiskenbaar voordelen. Liefst 103 camions per dag minder in de stad, dat kan niet slecht zijn voor het milieu. De consument mag zelf kiezen wanneer hij zijn afval aanbiedt en hij betaalt per hoeveelheid, wat ons rechtvaardig lijkt.

Uiteraard roept het plan ook kritische vragen op. Zal het wel lukken om 90 procent van de Antwerpenaars een sorteerstraat aan te bieden op minder dan 150 meter van zijn voordeur, zoals schepen van Stads- en Buurtonderhoud Philip Heylen (CD&V) belooft? Is dit geen stap naar de privatisering van de afvalophaling, die op termijn kan leiden tot hogere prijzen in ruil voor minder dienstverlening? En zal de stad erin slagen om de eventuele toename van sluikstort en zwerfvuil - zeker in de introductiefase kan je die verwachten - op een doeltreffende manier aan te pakken?

Maar over het algemeen lijkt deze reconversie ons het proberen waard. Ze past in de evolutie die door Mieke Vogels (Groen) in de jaren negentig van de vorige eeuw is ingezet met de gescheiden afvalophaling en waarbij sindsdien grote stappen vooruit zijn gezet. Antwerpen is niet langer de vuile stad van weleer. En deze Operatie Sorteerstraten is een primeur voor België die een voorbeeld kan worden.

De critici van het plan moeten zich realiseren dat het systeem nu al op diverse plaatsen in de stad bestaat en dat het daar wérkt. In nieuwe wijken zoals Regatta op Linkeroever en het Militair Hospitaal zijn de bewoners tevreden omdat ze niet meer moeten wachten om van hun stinkende vuilzakken te worden verlost. Bovendien is het systeem met de oplaadbare afvalpasjes volgens hen goedkoper dan dat met de vuilniszakken van de stad.

Laten we het dus maar uittesten. Want voor alle duidelijkheid: het plan wordt uitgerold in fases en zal pas over tien jaar in het grootste deel van de stad in voege zijn. Als het goed functioneert. Want anders bestaat nog altijd de mogelijkheid om het bij te sturen of - in het ergste geval - terug te draaien.

door Lex Moolenaar

.

Nu in het nieuws