40% meer verkeer op Bisschoppenhoflaan door BAM-tracé

Wordt de Bisschoppenhoflaan de pineut van het BAM-tracé? Volgens het MER-rapport voor de Oosterweelverbinding stijgt het verkeer op die as tijdens de spitsuren met 40 procent, als het scenario van de ‘Hollandse knoop’ wordt toegepast. En dat terwijl de straat nu al elke dag vast zit.

De achilleshiel van het BAM-tracé is altijd de verkeerswisselaar nabij het Sportpaleis geweest. De 'Hollanse knoop' is een relatief eenvoudig op- en afrittencomplex dat aansluit op een nieuwe lokale weg die de Singel verbindt met de Schijnpoortweg. Twee relatief ver van elkaar gelegen kruispunten, een op de Singel en een op de Schijnpoortweg, verdelen het verkeer in twee stromen.

"Geen verrassing"

“Deze variant zorgt voor een aanzienlijke toename van het verkeer op de Schijnpoortweg en de Bisschoppenhoflaan (tijdens de avondspits +40% nabij de R1,afnemend tot +15% verder oostwaarts op de Bisschoppenhoflaan)”, stelt het planmilieueffectenrapport (plan-MER) voor de Oosterweelverbinding letterlijk. “Een verkeerstoename met 15 à 40% op de Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan zou een geluidstoename van 0,5 à 1,5 decibel ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing langs deze weg opleveren.” De Bisschoppenhoflaan, die nu al zo goed als dagelijks vastloopt, zal tegen 2020 dus nog een stuk drukker worden als gevolg van het sluipverkeer.

“Voor ons is dat allerminst een verrassing”, zegt Manu Claeys van actiegroep stRaten-generaal. “Zo lang die fuik aan het Sportpaleis in het tracé wordt opgenomen, zal je dit soort problemen tegenkomen."

Tijdelijk effect

Districtsschepen van mobiliteit Tjerk Sekeris (N-VA) zegt zich ervan bewust te zijn dat de ‘Hollandse knoop’ een negatief effect zal hebben op de verkeersafwikkeling rond de Bisschoppenhoflaan. “Maar anderzijds stijgt de mobiliteit wel voor de inwoners van Deurne die richting noorden willen rijden. Zij zullen rechtstreeks via het complex aan het Sportpaleis de snelweg kunnen oprijden. Bovendien zal dit negatieve effect maar van tijdelijke aard zijn. Want ook de geplande bouw van de A102 en de R11Bis moet in rekening worden gebracht."

DVD Foto PDR

Lees ook: Regering niet in problemen bij verdediging BAM-tracé en ook: Schepen Kennis kwaad op kritiek over MER-studie

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring