Regering niet in problemen bij verdediging BAM-tracé

Print
De Vlaamse regering heeft haar keuze voor het BAM-tracé verdedigd in het Vlaams Parlement. De oppositie had wel een batterij kritische vragen bij die keuze, maar slaagde er niet echt in de regering in verlegenheid te brengen. De regering beet bij momenten fel van zich af.

Vorige vrijdag hakte de regering Peeters II de knoop door en koos ze voor een geoptimaliseerd Oosterweeltracé (of BAM-tracé) voor het sluiten van de Antwerpse ring. Dat tracé is volgens de regering de beste garantie voor een betere mobiliteit, veiligheid en leefbaarheid. En het is bovendien goedkoper dan het belangrijkste alternatieve tracé, het Meccanotracé van de actiegroepen.

STANDPUNT: Experts vrezen financiële kater door BAM-tracé

Open Vld

In het Vlaams Parlement is woensdag urenlang over de beslissing gedebatteerd. Het was onder meer uitkijken naar het standpunt van Open Vld, dat al jaren aandringt op een beslissing.

Volgens ex-minister Dirk Van Mechelen staat zijn partij achter het BAM-tracé "op voorwaarde dat de regering 100 procent zeker is dat de leefbaarheid gegarandeerd is". Die leefbaarheid was namelijk de muur waarop Van Mechelens eigen Lange Wapper-project in 2009 is vastgelopen. Om een herhaling daarvan te vermijden en het maatschappelijk draagvlak te vergroten, dringt Van Mechelen aan op verder overleg met de actiegroepen.

Minister-president Peeters betreurt dat Open Vld de regeringsbeslissing niet volmondig wil steunen. "Het stadsbestuur, waar uw partij deel van uitmaakt, heeft dat vrijdag wel gedaan. U hebt het MER-rapport toch gelezen? Waarom vergroot u zelf niet mee het draagvlak door aan de mensen te zeggen dat de beslissing goed is voor de leefbaarheid".

Vlaams Belang

Oppositiepartij Vlaams Belang vindt dan weer dat de regering "laat, verkeerd en onduidelijk" heeft beslist. Zo is volgens Jan Penris geopteerd voor het tracé met een kleine winst op mobiliteitsvlak en niet voor het tracé dat het best is voor "de volksgezondheid en de volkswil".

Penris zei nog dat hij zelf niet van plan is aan te dringen op een nieuw referendum. Maar de regering moeten wel rekening houden met de uitslag van het referendum van 2009. "U hebt dat referendum naast u neergelegd. Wel, dan zal er een nieuw referendum komen, op 25 mei. Op 25 mei zal de Antwerpenaar zeggen of hij meegaat in uw verhaal of niet", aldus de VB'er.

Lees ook De Ring wordt een electoraal slagveld

Groen

Ook Groen vindt dat de regering de verkeerde beslissing heeft genomen. De partij stelt ook dat men appels met citroenen heeft vergeleken. Zo werden de gedifferentieerde tol en de milderende maatregelen in het finale Oosterweeltracé niet doorgerekend voor het alternatieve Meccanotracé.

En net als Vlaams Belang vindt ook Groen het vasthouden aan het BAM-tracé een aanfluiting van de uitslag van het referendum van oktober 2009. Maar volgens de meerderheid is die uitslag wel degelijk gerespecteerd en ging het toen om de vergunning voor de brug. Dirk De Kort (CD&V) en Bart Martens (sp.a) wezen op de communicatie die actiegroep Ademloos toen zelf voerde. Martens: "Op de affiche van Ademloos stond toen 'Stem de brug onder de grond'. Dat is exact wat we gedaan hebben".

Ademloos

Wim Van Hees van Ademloos kon zich op de publiekstribune niet bedwingen en vroeg het woord. Peumans dreigde er prompt mee Van Hees uit de zaal te laten zetten. "U moet respect hebben voor de regels van de democratie. Er zijn andere plaatsen waar u in discussie kunt gaan".

De meerderheid pareerde de kritiek uit groene hoek en ging in de tegenaanval. Groen kreeg het verwijt "een slecht verliezer" te zijn omdat het zich niet wil neerleggen bij het MER-rapport. Peeters stoorde zich aan wat hij "plat populisme" noemde. "Ik betreur dat Groen de conclusies van het MER-rapport niet aanvaardt of niet goed leest. Maar deze beslissing bewijst dat wij een groene regering zijn zonder groenen".

Een heel aantal vragen, met name over de verdere procedures, de financiering van het project en de mogelijke gunning van een deel van het project aan Noriant, zullen wellicht de komende weken of maanden beantwoord worden. Een nieuwe aflevering in de Oosterweel-soap is alvast gepland op 27 maart. Dan staat in het Vlaams Parlement een nieuwe voortgangsrapportage op de agenda. Aan het Rekenhof is alvast gevraagd de regeringsbeslissing te becijferen.

Foto's Belga

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring