Somers wil zware middelen tegen extremistische groepen

Bart Somers (Open Vld) heeft zopas een amendement ingediend om de staatsveiligheid de mogelijkheid te geven om bijzondere methoden (telefoontap, huiszoeking, computerhacking) toe te passen in de strijd tegen extremistische groepen. De Kamercommissie Binnenlandse Zaken stuurde daarop de amendementen naar het Raad van State. Die moet tegen uiterlijk 26 maart een advies geven. Het gaat echter om schijnmanoeuvres.

jatimmermans

Peter Vanvelthoven (sp.a) wilde naar aanleiding van rellen met de extreem rechtse groepering Blood and Honour ondemocratische groeperingen verbieden. Maar binnen de meerderheid waren CD&V en Open Vld radicaal tegen. Na hoorzittingen over het thema had Vanvelthoven zijn voorstel grondig bijgespijkerd. Volgens de meeste gehoorde personen had een verbod van dergelijke groeperingen geen nut.

Lees ook: CD&V en VB willen voorstel-Vanvelthoven amenderen

Privémilities

Momenteel wil Vanvelthoven niet meer ondemocratische groeperingen verbieden, maar wel groeperingen die aanzetten tot haat, geweld en discriminatie op basis van bepaalde criteria uit de antidiscriminatiewet (ras, geslacht, seksuele geaardheid, huidskleur e.d.). Zij zijn voor Vanvelthoven "de privémilities van de 21ste eeuw." Bovendien zou wie tot alle discriminerende groepen behoort of wie er aan meewerkt strafbaar worden. Nu is alleen wie tot racistische groepen behoort of wie daaraan meewerkt strafbaar. Dat moet ook voor álle discriminerende groepen gelden, vond Vanvelthoven.

Politiemethodes

CD&V, Open Vld (en ook VB en N-VA) bleven echter tegen en het voorstel werd tijdelijk afgevoerd. Vorige week diende de CD&V een amendement in waardoor de politie bijzondere methodes mag toepassen in de strijd tegen racisme, discriminatie, negationisme (ontkennen van de holocaust) en privémilities. Vandaag kwam Bart Somers (Open Vld) met een amendement om de staatsveiligheid ook bijzondere inlichtingenmethoden te laten toepassen bij deze misdrijven, waarop amper 1 jaar cel staat.

Lees ook: Een verbod van Sharia4Belgium: pro en contra

Telefoontap

De Staatsveiligheid zou dan telefoons mogen aftappen, ze zou zonder medeweten van burgers mogen binnendringen in woningen of in lokalen van advocaten, artsen en journalisten. Ze zou ook huiszoekingen mogen doen zonder dat iemand van iets weet, ze mag onder fictieve namen optreden en schijnverenigingen oprichten om extremistische groepen te ontmaskeren. Ze mag brieven openen, bankverrichtingen inkijken en computers hacken met dat doel.

Choqueren

Gaat dit voorstel niet wat ver? Bart Somers: “Wij lopen als liberale partij niet warm voor een verbod voor ondemocratische groepen. Het heeft geen meerwaarde om dat te doen. Door ons amendement willen we de indieners laten nadenken over hoe ver hun voorstel wel gaat. Ten gronde hopen we dat een meerderheid in de Kamer inziet dat het wetsvoorstel dat neerligt (dat van Vanvelthoven dus, nvdr) ) geen heilzaam pad is en er dan ook niet komt".

Schijnmanoeuvres

Na de indiening van het amendement vroeg een geschokte André Frédéric (PS) om hierover toch maar het advies van de Raad van State te vragen. Die moet dat snel doen, want op 26 maart wil de Kamercommissie Binnenlandse Zaken opnieuw over dit voorstel discussiëren. Op 15 april wordt de Kamer ontbonden en wellicht wordt er niet meer vergaderd in de Paasvakantie. Het zal dus allemaal heel snel moeten gaan.

Heel dit manoeuvre moet ervoor zorgen dat het voorstel-Vanvelthoven er niet meer komt voor de verkiezingen. De meerderheid is nl. nog altijd totaal verdeeld over dit verbod, dat bijna door alle deskundigen wordt afgeraden. Maar erover stemmen zou natuurlijk te veel gezichtsverlies zijn, daarom dit opbod met stoere amendementen en de Raad van State.

JDW

Foto: Bart Somers

Archiefbeeld JVdP

MEER OVER Bart Somers