Meerderheid verdeeld over nieuwe wet op gerechtelijke hervorming

Meerderheid verdeeld over nieuwe wet op gerechtelijke hervorming

Meerderheid verdeeld over nieuwe wet op gerechtelijke hervorming

Print
De meerderheid in de Kamercommissie Justitie is totaal verdeeld over de vraag of de Raad van State een advies moet geven over de overgangsmaatregelen die de gerechtelijke hervorming mogelijk maken. Christian Brotcorne (cdH) en Marie-Christine Marghem (MR) wilden net als de oppositie een advies. Als dat gevraagd wordt, dan raakt de hervorming niet meer klaar voor de verkiezingen van 25 mei. De woelige zitting werd geschorst voor overleg, maar toen dat te lang duurde gelastte Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) de vergadering gewoon af.

Door de gerechtelijke hervorming wordt het aantal gerechtelijke arrondissementen herleid van 27 naar 12. In principe is dat één arrondissement per provincie. Tegelijkertijd worden de rechters mobieler en zullen ze zelf hun centjes kunnen beheren.

Cassatie wil uitstel

Het Hof van Cassatie vroeg namens alle magistraten en rechters om de hervorming uit te stellen van 1 april naar 1 september. Reden: de benoemingen van de provinciale korpschefs zullen niet rond zijn op 1 april. Men zal dus "korpschefs-ad interim" moeten aanstellen en dat vindt men bij Cassatie geen goede zaak.

Lees ook: Hoge Raad voor Justitie wil geen "korpschefs-huisbewaarders"

Van Cauter

Precies omdat niet alle nieuwe provinciale korpschefs benoemd geraken tegen 1 april, komt de meerderheid nu met een wetsvoorstel met overgangsmaatregelen. Die bepalen wie de leiding heeft van de nieuwe arrondissementen tot zolang de definitieve korpschefs benoemd zijn. De meerderheid koos uitdrukkelijk voor een wetsvoorstel van Carina Van Cauter (Open Vld) en niét voor een wetsontwerp. Bij een wetsontwerp (van de regering) is een advies van de Raad van State verplicht, bij een wetsvoorstel (van het parlement) kàn dat advies gevraagd worden, maar het moet niet. Zo'n advies zou een tijdje op zich laten wachten. Hierdoor zou de gerechtelijke hervorming ongetwijfeld pas na de verkiezingen worden afgerond.

Turtelboom: "Geen uitstel"

Minister Turtelboom wil de hervorming niet uitstellen. "De datum van 1 april is gekozen omdat op die dag een groot aantal mandaten van huidige korpschefs stoppen. Die moeten toch vervangen worden. Het zou niet goed zijn om de gerechtelijke hervorming te starten op 1 september, als het nieuwe gerechtelijk jaar begint. Want dan treden al de familierechtbanken en de tuchtrechtbanken voor magistraten in werking. We moeten niet alles op dezelfde dag in werking laten treden", zo luidde ook. Maar de minister wil ook geen uitstel omdat "de oppositie mij anders zou verwijten dat de gerechtelijke hervorming niet tijdens deze legislatuur is gerealiseerd.

Zoals te verwachten vroeg de hele oppositie, bij monde van Stefaan Van Hecke, deze voormiddag het advies van de Raad van State. Als klap op de vuurpijl sloten Christian Brotcorne (cdH) en Marie-Christine Marghem (MR) zich aan bij die vraag.

Flahaut

Toen er moest gestemd worden, gingen zij buiten. Daardoor was de meerderheid niet voldoende in aantal om geldig te beslissen. Er was druk telefonisch overleg met de fractieleiders om twee nieuwe leden van de meerderheid te zoeken die tegen een advies van de Raad van State zouden stemmen. Zelfs Kamervoorzitter André Flahaut (PS) kwam poolshoogte nemen en zoiets gebeurt omzeggens nooit. De zitting werd dan geschorst voor overleg, maar toen de meerderheidspartijen niet op tijd terug waren, gelastte Commissievoorzitster Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) de zitting domweg af. Morgen probeert men het opnieuw.

JDW

Foto: Christian Brotcorne

Archiefbeeld Belga

Nu in het nieuws