Oppositie: "BAM-tracé gaat in tegen wil bevolking"

Oppositie: BAM-tracé gaat in tegen wil bevolking

Oppositie: "BAM-tracé gaat in tegen wil bevolking"

Print
Volgens de oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang gaat de beslissing voor het BAM-tracé in tegen de wil van de Antwerpse bevolking en wordt er geen rekening gehouden met het referendum van 2009. Na de oplevering van het milieueffectenrapport besloten de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de haven vrijdag definitief om door te gaan met het BAM-tracé, het traject dat dichter bij de stad ligt dan het Meccano-alternatief van de actiegroepen.

Net als Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) stelde ook Elizabeth Meuleman (Groen) aan de kaak dat de Vlaamse regering ondanks het Antwerpse referendum van 2009 vasthoudt aan het oorspronkelijke BAM-tracé. Dat zuigt volgens haar meer auto's naar de stad, met alle milieuproblemen vandien. Groen gaat niet oproepen om nieuwe procedures te starten, maar sluit niet uit dat die er gaan komen. "Ik begrijp het ongenoegen", aldus Meuleman.

Bart Tommelein (Open Vld) stelde het tracé niet in vraag, maar herinnerde er evenzeer aan dat er in het Oosterweeldossier nog een hele weg moet afgelegd worden, en dat de volgende Vlaamse regering nog heel wat staat te wachten. Net als Groen drong hij aan op onmiddellijke maatregelen om het fileprobleem in Antwerpen reeds voor 2022 aan te pakken, bijvoorbeeld via een (gedeeltelijke) opheffing van de tol aan de Liefkenshoektunnel.

De meerderheidspartijen wezen erop dat de regering 1 miljard euro investeerde om de mobiliteitsknoop rond Antwerpen aan te pakken. Door tal van aanpassingen aan het tracé, met onder meer de tunnels, de geluidsschermen en de overkapping, is wel degelijk rekening gehouden met het referendum, stellen ze. Het milieueffectenrapport heeft volgens hen ook aan getoond dat het tracé qua leefbaarheid niet slechter is dan het Meccano-alternatief.

Noriant?

De fractieleiders van de meerderheidspartijen beklemtoonden in De Zevende Dag dat nog niet vastligt dat bouwconsortium Noriant een deel van de plannen van het Oosterweelproject kan uitvoeren. "We zijn niet getrouwd met Noriant", zei Bart Van Malderen (sp.a), die een "spoedig antwoord" van de Europese Commissie verwacht.

Nadat de Vlaamse regering in 2010 het aanzicht van het Oosterweelproject wijzigde en de brug verving door tunnels, drong zich de vraag op of Noriant, met wie een soort voorakkoord was gesloten, al kon beginnen met het deel van de plannen dat ongewijzigd was gebleven. Minister-president Kris Peeters probeerde vorig jaar een formeel antwoord van de Commissie vast te krijgen, maar dat kwam er vooralsnog niet.

"De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden om na de oplevering van het milieueffectenrapport een antwoord te geven. Dat rapport is er vorige week gekomen. Ik verwacht een spoedig antwoord", zei Bart Van Malderen (sp.a). Volgens zijn CD&V-collega Koen Van Den Heuvel zou het "onlogisch" zijn nu reeds stelling in te nemen. Eerst moet blijken of de detailplannen (GRUP, project-MER, etcetera) afwijken van het oorspronkelijke plan.

Vanuit de oppositie had Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) zich luidop vragen gesteld bij de positie van Noriant in het dossier. "Ik vraag me af wat de relatie is tussen Noriant en de omgeving van de minister-president. Het lijkt er toch wel op dat hij er alles aan doet om Noriant die gunning te laten hebben", klonk het.

Woensdag wordt het debat allicht voortgezet in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement, want de oppositie eist een plenair debat en de meerderheid leek daar zondag geen probleem mee te hebben.

Foto Belga

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring