Zuiderterras verzakt

De wandelbrug aan het Zuiderterras is deels afgesloten omdat het wegdek eronder is verzakt. Daardoor zit er een knik in de brug. De stad Antwerpen verzekert dat er geen acuut gevaar is. Het Gemeentelijk Havenbedrijf gaat dinsdag poolshoogte nemen.

ikerremans

Wie dit weekend over het Zuiderterras aan de Scheldekaaien flaneert, zal merken dat er ongeveer in het midden van de stalen brug een zone is afgebakend met nadarhekken. Er zit namelijk een fikse knik in de stalen brug. Maar geen paniek: de wandelbrug staat niet op instorten.

“Het probleem zit voor alle duidelijkheid niet bij de constructie van de brug zelf”, zegt woordvoerder Dirk Delechambre van de stad Antwerpen. “De grond onder een van de ondersteunende pijlers is verzakt. Als stad hebben wij alvast de nodige voorzorgsmaatregelen genomen, zodat er geen publiek boven de verzakte pilaar kan wandelen. We nemen het zekere voor het onzekere en willen geen onnodige druk creëren op de verzwakte plek. Er is echter geen sprake van gevaar voor wandelaars.”

Welke instantie bevoegd is voor de herstellingswerken, is nog niet duidelijk. De kaaimuur valt onder de bevoegdheid van het Vlaams agentschap Waterwegen en Zeekanaal, maar het wegdek op de kaaien zelf wordt door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen beheerd. Die twee instanties bekijken nu samen wie de werken zal uitvoeren.

Wanneer de werkzaamheden exact kunnen starten, zal pas duidelijk zijn na een inspectieronde op dinsdag.

DVD Foto Wim Hendrix

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Kaaien