BBL: "Hard gaat boven hart voor Vlaamse regering"

BBL: Hard gaat boven hart voor Vlaamse regering

BBL: "Hard gaat boven hart voor Vlaamse regering"

Print
"Met de keuze voor de Oosterweelverbinding blijkt de gezondheid van honderdduizenden Antwerpenaars voor de Vlaamse regering een minder urgent probleem dan de paar minuten extra tijdswinst in het verkeer. Hard gaat boven hart". Dat stelt de koepel van de Vlaamse milieu- en natuurverenigingen Bond Beter Leefmilieu (BBL) vrijdag in een persbericht.

De files in Antwerpen zijn bij de ergste van Europa, de vervuilde lucht die ermee gepaard evenzeer. En de Oosterweel-verbinding biedt op dat punt geen enkel uitzicht op verbetering, meent BBL. 400.000 Antwerpenaren blijven blootgesteld aan te veel fijn stof tegenover de Europese norm. 17.000 inwoners blijven blootgesteld aan te veel stikstofoxiden (NOx).

Nieuwe verkeersinfrastructuur werkt volgens BBL de groei van het autoverkeer alleen maar verder in de hand. De voorzichtige verbetering van de luchtkwaliteit die er kwam dankzij de Euro-normen, gaat door die groei opnieuw te niet.

"Deze regering slaagt er niet in om verder te kijken dan de klassieke infrastructuuroplossingen als wondermiddel. Het zal ons in de toekomst nog meer strop zetten", zegt Erik Grietens, mobiliteitsexpert van Bond Beter Leefmilieu. "Oplossingen die de groei van het autoverkeer beperken: meer en beter openbaar vervoer, afschaffen van salariswagens, een slimme kilometerheffing, dàt zijn de oplossingen van de toekomst."

"De nefaste effecten van luchtvervuiling en lawaai zijn de afgelopen jaren overduidelijk aangetoond: luchtweginfecties, hart- en vaatziekten, baby's met een te laag geboortegewicht, meer kinderen met astma, verlies van gezonde levensjaren, Behoort dat dan niet tot de wezenlijke bekommernissen van onze beleidsmakers? Hard gaat blijkbaar boven hart voor deze regering", besluit Grietens.

Belga
Foto JVDP

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring