Dossier Oosterweel

"Beetje tijdwinst blijkt belangrijker dan gezondheid"

Print
StRaten-generaal reageert vrijdag ontgoocheld op de beslissing van de Vlaamse regering om voor het Oosterweeltracé ("BAM-tracé") te kiezen. De actiegroep benadrukt dat haar Meccanotracé het best uit het MER-rapport kwam op het vlak van gezondheid en goed werkt inzake mobiliteit. StRaten-generaal hekelt verder dat de regering nu nog bijkomende aanpassingen wil doen die niet onderzocht werden in het MER-rapport, zodat een vergelijking met het Meccanotracé onmogelijk wordt. "Dit houdt procedureel geen stand", klinkt het.

"Luttele minuten tijdwinst voor het verkeer blijken voor de regering belangrijker dan de gezondheid van velen. Op die manier herleidt ze het milieu-effectenrapport tot een mobiliteitseffectenrapport", vindt Manu Claeys van stRaten-generaal, die tevens benadrukt dat het nieuwe gedifferentieerde tolsysteem niet eens onderzocht werd voor het Meccanotracé. "Het spreekt vanzelf dat dit procedurele gevolgen zal hebben", zegt hij.

De overige aanpassingen aan het Oosterweeltracé zoals de tunnel onder het Albertkanaal en een mogelijke overkapping nabij het Sportpaleis noemt stRaten-generaal "een afleidingsmanoeuvre". Volgens de actiegroep had het Meccanotracé een overkapping van tien hectare over twee kilometer kunnen opleveren, terwijl er nu slechts een plateau van één hectare aan het Sportpaleis zou kunnen komen. "Beweren dat de verschillen tussen beide tracés verwaarloosbaar worden is bijgevolg pure demagogie", aldus Claeys.

StRaten-generaal zal de komende tijd infoavonden blijven organiseren rond het Oosterweeldossier en zegt ook te zullen blijven deelnemen aan de volgende inspraakprocedures (GRUP, project-MER en bouwaanvraag). "Daarbij zullen we telkens wijzen op de ongegrondheid van de regeringsbeslissing van vandaag", kondigt Claeys aan.

Belga
Foto Belga

Bekijk de reportage van ATV:

Meer over Oosterweel en overkapping Ring