VB: "Politiek stratego in plaats van beste oplossing"

VB: Politiek stratego in plaats van beste oplossing

VB: "Politiek stratego in plaats van beste oplossing"

Print
Vlaams Belang betreurt vrijdag in een reactie de keuze van de Vlaamse regering voor het Oosterweeltracé, een beslissing die volgens de partij aantoont dat er momenteel "geregeerd wordt tegen de Antwerpse bevolking in". Vlaams Belang vreest naar eigen zeggen zowel voor de concurrentiepositie van de Antwerpse haven - door de tolheffing voor vrachtverkeer - als voor de Antwerpse volksgezondheid. De partij wil volgende week een debat ten gronde in het Vlaams Parlement.

Voor Vlaams Belang hebben minister-president Kris Peeters (CD&V) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) met de beslissing hun einddoel bereikt, namelijk een "zelfopgelegde tunnelvisie" met enkel oog voor het Oosterweeltracé. "De hele Oosterweel-saga was dan ook meer een spel politieke stratego dan een zoektocht naar de beste mobiliteitsoplossing", klinkt het.

De partij blijft er voorts bij dat de Antwerpenaars tijdens de volksraadpleging van 2009 het BAM-tracé reeds wegstemden en dat herhaalde pogingen om dat plan "op te smukken" met ditmaal gedifferentieerde tolheffing en het ondertunnelen van het Albertkanaal daar niets aan veranderen.

"De Vlaamse regering neemt ook bewust een enorm risico", vindt Vlaams Belang nog. "Door nieuwe fundamentele elementen toe te voegen aan het tracé is het niet ondenkbeeldig dat juridische procedures het hele project zullen vertragen." De partij pleit daarom voor "maatregelen die op korte termijn al een verlichting kunnen betekenen voor de fileproblematiek in en rond Antwerpen", zoals het tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel of het plaatsen van noodbruggen op de Singel.

Belga
Foto Belga

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring