Open Vld: "Euforie is ongepast"

Open Vld: Euforie is ongepast

Open Vld: "Euforie is ongepast"

Print
"Met de BAM-tracékeuze staan we gewoon terug aan 'start'. Euforie is daarom ongepast". Daarmee vat Open Vld in een persbericht vrijdag zijn standpunt samen over de keuze van de Vlaamse regering voor het BAM-tracé.

De Vlaamse parlementsleden Bart Tommelein en Dirk Van Mechelen temperen de euforie die de Vlaamse regering rond haar beslissing in het Oosterweeldossier creëert. "In feite staan we na vijf jaar gewoon terug aan 'start'. Iedereen weet dat de beslissing van vandaag slechts een eerste stap is van een hele lange weg van procedures en vergunningen. Als de Vlaamse regering er niet in slaagt om snel een draagvlak te vinden bij de Antwerpenaren voor haar keuze, wordt die weg opnieuw een lange lijdensweg en staan we in 2021 zeker nog in de file."

"Wat gaat het nu kosten? Hoe gaat men het financieren? Verwacht men een grotere inbreng van de stad Antwerpen? Wat met de mogelijke schadevergoeding voor de groep Noriant? En welke procedures moeten er nog doorlopen worden en wat is - daaraan gekoppeld - de te verwachten timing?", vraagt Van Mechelen. Gelet op al die onzekerheden, roept Van Mechelen de Vlaamse regering nogmaals op om niet langer tijd te verliezen en alvast te starten met andere werken die het fileleed in en rond Antwerpen op relatief korte termijn kunnen verlichten.

"Open Vld heeft een noodplan klaar met ingrepen die het verkeer op korte termijn kunnen vlot trekken, zoals het opwaarderen van de Singel voor het stedelijke verkeer, het beperken van de afritten op de Ring, het tolvrij maken tijdens de spits van de Liefkenshoektunnel en het versterken van het openbaar vervoer", zegt Van Mechelen.

Belga
Foto Belga

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring