Regering kiest voor aangepast BAM-tracé

Regering kiest voor aangepast BAM-tracé

Regering kiest voor aangepast BAM-tracé

Print
De Vlaamse regering heeft voor een aangepast BAM-tracé gekozen als oplossing voor de mobiliteitsproblemen in en rond Antwerpen. Dat tracé is volgens de Vlaamse regering de beste garantie voor de bereikbaarheid van de stad en de haven, maar ook voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

De randvoorwaarden worden wel bijgestuurd. Zo komt er geen vrachtverbod in de Kennedytunnel en komt er een gedifferentieerde tol in de tunnels. Zowel de stad Antwerpen als de haven schaart zich achter de keuze voor het BAM-tracé.

Opluchting

"De kogel is door de kerk", zei een opgeluchte Vlaams minister-president Kris Peeters bij de bekendmaking van de keuze. Na jaren voorbereiding en studiewerk opteert de Vlaamse regering dus voor het BAM-tracé, het kortste tracé dat ook het dichtst bij de stad ligt en niet voor het Meccanotracé van de actiegroepen.

Volgens de Vlaamse regering is het Oosterweeltracé de beste optie voor de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Zo scoort het tracé beter dan het Meccanotracé op het vlak van mobiliteit en veiligheid en is ook het verschil op het vlak van leefbaarheid "miniem". "Het Oosterweeltracé (ook bekend als het BAM-tracé, red.) heeft ook de beste impact op de zwaarst belaste zone op de zuidelijke ring", aldus minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits. Het BAM-tracé komt ook als best uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Tolheffing

Om tegemoet te komen aan een aantal bekommernissen rond leefbaarheid wordt er zowel gesleuteld aan de infrastructuur (zo wordt de brug over het Albertkanaal een tunnel, waardoor de aansluiting met de ring verbetert) als aan de exploitatievoorwaarden. De regering heeft altijd een vrachtverbod in de Kennedytunnel en een tol op het BAM-tracé vooropgesteld. Maar uit het MER-rapport was gebleken dat die voorwaarden contraproductief waren voor de verkeersstromen.

Daarom wordt nu gekozen voor een gedifferentieerde tolheffing in de verschillende tunnels (Kennedytunnel, Oosterweeltunnel, Liefkenshoektunnel) om zo het verkeer, met name het vrachtverkeer, beter te sturen. Voor het personenvervoer blijft de Kennedytunnel wel tolvrij.

Lees hier het persbericht van de Vlaamse regering.

Lees ook: Variabele tol voor Scheldetunnels

Foto Belga

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring