Geens vindt oplossing voor gunsttarief spaarboekjes

Geens vindt oplossing voor gunsttarief spaarboekjes

Geens vindt oplossing voor gunsttarief spaarboekjes

Print
Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) heeft een antwoord klaar op het arrest van het Grondwettelijk Hof dat het fiscaal gunsttarief van spaarboekjes op de helling zet. Daardoor zullen de spaarders geen gevolgen dragen van het arrest. Dat schrijft De Tijd.

Eind januari vernietigde het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk het gunsttarief van 15 procent voor spaarboekjes. Dat wordt geheven op interesten van spaarboekjes die boven de belastingvrije drempel van 1.900 euro uitkomen. Onder de drempel zijn de interesten vrijgesteld van roerende voorheffing. Door het arrest zouden de interesten boven de drempel in bepaalde gevallen tegen 25 procent belast moeten worden in plaats van 15 procent. Ook voor de jaren 2012 en 2013 zou retroactief een hogere belasting geïnd moeten worden.

Minister Geens heeft nu echter een oplossing klaar. Over die oplossing bestaat al een akkoord in de meerderheid. Het voorstel beoogt het behoud van de belasting van 15 procent, zowel voor het verleden als voor de toekomst. Daardoor zouden spaarders geen hinder ondervinden van het arrest.

Het voorstel van Geens bestaat erin de fiscale vrijstelling voor niet-Belgische banken met terugwerkende kracht in te voeren vanaf 1 januari 2012. Dat maakt het mogelijk om ook het gunsttarief van 15 procent met terugwerkende kracht vanaf 2012 in te voeren voor buitenlandse banken.

TJ, Foto: Archief