Kamer keurt uitbreiding euthanasiewet goed

Kamer keurt uitbreiding euthanasiewet goed

Kamer keurt uitbreiding euthanasiewet goed

Print
De plenaire Kamer heeft donderdag de uitbreiding van de euthanasiewet naar oordeelsbekwame minderjarigen goedgekeurd. De wettekst, die eerder groen licht kreeg in de Senaat, kreeg 86 stemmen voor, 44 stemmen tegen met twaalf onthoudingen. De stemming werd verstoord door een jongeman op de publiekstribune, die "moordenaars" ("assassins") naar het halfrond riep.

Concreet wordt de bestaande euthanasiewet uitgebreid tot wilsbekwame minderjarigen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Bij niet-ontvoogde minderjarigen is het advies nodig van een jeugdpsychiater of psycholoog. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers moeten hun akkoord geven over het verzoek van een minderjarige patiënt.

De stemming verliep zoals verwacht niet geheel volgens de fractielijnen. CD&V, cdH en Vlaams Belang waren unaniem tegen, terwijl PS, sp.a en Open Vld voltallig voor stemden.

Bij de andere groepen werd verdeeld gestemd. Zo waren er bij N-VA acht onthoudingen en één tegenstem (Peter Luykx) op 27 leden. Fractieleider Jan Jambon was donderdag niet aanwezig. Binnen de MR-rangen stemden drie leden tegen (Marie-Christine Marghem, Corinne De Permentier en Philippe Collard) en onthield Jacqueline Galant zich. Ecolo-Groen noteerde met Thérèse Snoy et d'Oppuers en Ronny Balcaen twee tegenstemmers en één onthouding.

De twee FDF'ers onthielden zich, Jean-Marie Dedecker (LDD) stemde voor en Alexandra Colen en Laurent Louis stemden tegen.

Voorafgaand aan de stemming legden nog meer dan tien leden een stemverklaring af. De voorstanders van de wetsuitbreiding haalden daarbij aan dat de tekst niemand verplicht voor euthanasie te kiezen en dat die voor rechtszekerheid moet zorgen. Diegenen die niet voor stemden, wezen vooral op de rechtsonzekerheid die de tekst met zich mee zou brengen en op het feit dat er in de Kamer amper enkele vergaderingen aan de goedkeuring vooraf gingen.

Bisschoppen

Belgische bisschoppen zeggen zeer ontgoocheld te zijn over de goedkeuring van de wet. "Ze betreuren de goedkeuring van een wet die volgens vele experts nutteloos is en vele gebreken vertoont", aldus de bisschoppenconferentie donderdagavond in een schriftelijke reactie.

De bisschoppen sluiten zich aan bij iedereen die zich "in het euthanasiedebat op basis van hun ervaring en expertise ondubbelzinnig heeft uitgesproken tegen deze wet". "Het recht van een kind om zijn eigen dood te verzoeken, is voor de bisschoppen een stap te ver. Het is het overtreden van het verbod te doden, dat de basis van onze humane samenleving vormt."

"De nieuwe wet zet de deur wijd open voor een volgende uitbreiding naar mensen met een handicap, dementerenden, mentaal zieken en mensen die levensmoe zijn", vrezen de bisschoppen, die er daarnaast op aandringen dat "al het mogelijke wordt gedaan om pijn en lijden maximaal te bestrijden, en dat al wie professioneel en vrijwillig zieke en lijdende mensen bijstaat, daarbij maximaal worden ondersteund."

Belga

Foto Photo news

Nu in het nieuws