"Oosterweel brengt sp.a weer in moeilijk parket"

Vrijdag maakt de Vlaamse regering bekend welk tracé de voorkeur geniet als nieuwe Scheldeoeververbinding. UA-politicoloog Dave Sinardet ziet vooral voor sp.a problemen om het BAM-tracé verkocht te krijgen aan de kiezer.

jrosquin

“De sp.a zit in een moeilijk parket. Ze moeten loyaal blijven aan de beslissing van het Vlaams parlement die ze in 2010 mee hebben genomen: een moeilijk onderhandeld compromis waarbij de brug onder de grond belandde. Maar net dat compromis ligt bij een deel van hun Antwerpse kiezers heel gevoelig. Keuren ze het BAM-tracé nu vrijdag mee goed, al dan niet in licht gewijzigde vorm, dan moeten ze dat in de aanloop naar de verkiezingen ook in Antwerpen verdedigen.”

Keuren ze het af, dan loopt sp.a het risico in de volgende regering uit de boot te vallen. Inderdaad, het zal CD&V zijn die bepaalt wie er in de volgende Vlaamse regering zit. Die partij is in het Oosterweeldossier redelijk consequent geweest. Ze wil er nu spoed achter zetten. CD&V ligt ook minder wakker van de Antwerpse reacties.

Is Oosterweel überhaupt nog een verkiezingsthema waarmee je kunt scoren? Ik twijfel. Ik denk dat heel wat mensen het gewoon beu zijn. Zo van: ‘Beslis nu maar en los het op’.

U vindt dat er geen knopen worden doorgehakt? Er moeten nog tal van procedures worden afgewerkt, zoals het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij er nog tal van problemen kunnen opduiken. We zijn er nog lang niet. In elk geval zal de uitvoering van het sluiten van de Antwerpse Ring géén zaak zijn van de volgende Vlaamse regering.

Wat vindt u eigenlijk zelf van de keuze voor het BAM-tracé? Ik ben geen mobiliteitsexpert, maar heb toch sterk het gevoel dat er bij het opstellen van het MER-rapport nogal wat moeite is gedaan om de BAM-variant er goed te laten uitkomen. Dat het de beste punten haalt inzake mobiliteit, vind ik een eigenaardige redenering. Je kunt van de Leien ook een autostrade maken die dwars door de stad loopt. Dat zou inzake mobiliteit nog beter scoren.

Wim Daeninck Foto Dirk Kerstens

Lees ook: Brug over Ring wordt tunnel

Lees het hele interview met Dave Sinardet over de impact van de Oosterweelbeslissing op het stemgedrag in de woensdagkrant van Gazet van Antwerpen - editie Antwerpen Stad

MEER OVER Dave Sinardet