Touring en VAB vinden rookverbod in wagen maar niets

De automobilistenorganisaties Touring en VAB zien een rookverbod in de auto wanneer kinderen meerijden niet zitten. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vindt het dan weer een plicht van de overheid.

jrosquin

Het Britse parlement steunt een voorstel om een rookverbod in te voeren in auto's waarin kinderen meereizen. In België krijgt zo'n maatregel echter geen bijval van automobilistenorganisaties. "Wij gaan daar niet in mee", zegt Maarten Matienko van VAB. "Natuurlijk is een gezonde leefomgeving voor kinderen belangrijk, maar dat kan men beter bereiken door te sensibiliseren. Het heeft geen zin om regels in te voeren die toch niet te controleren zijn."

Danny Smagghe van Touring deelt die mening. "Wij vinden niet dat zo'n verbod opgelegd moet worden. Het heeft niets met mobiliteit te maken, maar met gezondheid en daarvoor moet gesensibiliseerd worden. Het is iets wat mensen zelf moeten beslissen."

'Hoge concentratie kankerverwekkende stoffen'

Hedwig Verhaegen, directeur Kennis en Beleid bij de VLK, ziet het anders. "De concentratie aan kankerverwekkende stoffen in een auto waarin gerookt wordt, is tot 27 keer hoger dan in een huis waarin gerookt wordt", zei hij in De Ochtend op Radio 1.

"De overheid heeft een rookverbod uitgevaardigd op de werkvloer en in restaurants en cafés. Als je werknemers en restaurantbezoekers beschermt, waarom zou je kinderen dan niet beschermen. Het is dus de plicht van de overheid om er iets aan te doen. Wij hopen dat dit voorbeeld uit Groot-Brittannië een stimulans zal zijn voor Belgische parlementsleden om een soortgelijk voorstel in te dienen."

Foto BDD

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER