Gekwetste Corneel Verbeeck afgevoerd als krijgsgevangene

De heemkundige kring De Vlierbes uit Beerse heeft in een van haar jaarboeken een opmerkelijk verhaal laten optekenen van Corneel Verbeeck uit Beerse, die tijdens WO I als soldaat naar het front werd gestuurd. Corneel Verbeeck, geboren in 1890, woonde in de herberg 'In de Vrede' aan de Kapelstraat, niet ver van de Sint-Corneliuskapel in Beerse. Hij was de oudste van negen kinderen, van wie de jongste, Anne, geboren was in 1910.

Van den Langenbergh Bart

Datzelfde jaar werd hij soldaat en ook in 1914 was dat nog het geval. Hij raakte gekwetst en in Wijgmaal als krijgsgevangene naar het Duitse Göttingen gevoerd, waar hij vier jaar lang verbleef. Na de oorlog begonnen de soldaten af te zwaaien, maar het duurde nog tot 1919 vooraleer Cornelius Verbeeck zich meldde in zijn geboortedorp.

Zijn moeder en de kleine Anna stonden hem op te wachten. "Maar Anneke, zijt gij het? Wat zijt gij groot geworden", was het eerste wat de soldaat bij zijn thuiskomst zei. Anneke was intussen negen jaar jong en Cornelius had haar enkel nog gekend als baby. Pikant gegeven: om in de herberg In De Vrede te wonen, is het een hele prestatie om uiteindelijk negen jaar lang onder de wapens te zijn. Corneel Verbeeck begon daarna een loopbaan bij de Douane en Accijnzen en stierf in 1981 op negentigjarige leeftijd.

Aantal gesneuvelden aan het front: 17 oud-strijders sneuvelden

Aantal gesneuvelde burgers: Twee politieke gevangenen in Frankrijk. Aan de 'dodendraad' op de Nederlandse grens 2 jongemannen. Op Brug 6 over het kanaal Dessel-Schoten een landbouwer

Schade: In de scholen waar Duitse soldaten ingekwartierd waren, werden vernielingen aangebracht.

Bart Van den Langenbergh

Foto GvA (boven): Corneel Verbeeck

Bronnen: "Beerse in de Eerste Wereldoorlog" (Jos Geerts, Jan Van Nyen, Emiel Snels en Leo Dignef) in jaarboek 1998, p. 13-76, van De Vlierbes en "Rapport van pastoor Snels en pastoor Van Menxel over Beerse en Vlimmeren in de Eerste Wereldoorlog" (F. Herwig Jansen) in jaarboek 2004, p. 215-238, van De Vlierbes.

MEER OVER Beerse