Negen brieven aan echtgenote en dan niets meer

"Nu beminde vrouw, gaan ik in vollen gezondheid mijn brief sluiten. Zorg goed voor ons kinderen. Uw man Alfons Paelinck", het zijn de laatste woorden die soldaat Paelinck uit Moerbeke op 14 augustus 1914 schrijft naar zijn echtgenote. Tien dagen later sneuvelt hij, zijn lichaam is nooit terug gevonden.

Van Reusel Dirk

"Mijn grootmoeder Martha Paelinck vertelde veel over haar vader. Het was haar wens om zijn graf te vinden, zij is nog naar Ermeton sur Biert geweest waar mijn overgrootvader sneuvelde maar ze heeft het graf nooit gevonden", vertelt Maurice Fruytier (61). Van zijn moeder kreeg hij de brieven die haar grootvader schreef. Voor Fruytier een stimulans om samen met de heemkundige kring een reeks herdenkingen voor te bereiden, waaronder een oorlogskrant met info over de Moerbeekse gesneuvelden. In het tijdschrift van de Heemkundige Kring zal het volledige verhaal over Alfons Paelinck verschijnen.

In 1914 wordt hij opgeroepen in het kader van de mobilisatie, hij is gehuwd en vader van twee kinderen. Op 1 augustus 1914 meldt hij zich aan in de kazerne van Diest. Meteen schrijft hij een brief naar zijn vrouw: "Wij zijn hier vol hoop dat wij seffens zullen wederen keren." Twee dagen later schrijft hij "Ik kan niet zeggen hoe lang dit gaat duren" en hij raadt zijn vrouw aan het varken te verkopen. Zijn volgende brief schrijft hij vanuit Namen en vertelt dat veel mensen geen werk hebben en dus ook geen eten. Ook de volgende brieven tonen aan dat Alfons Paelinck beseft dat het menens is, in elke brief vraagt hij zijn echtgenote moed te scheppen en goed voor de kinderen te zorgen.

Wat er tussen zijn laatste brief op datum van 14 augustus en zijn overlijden op 24 augustus gebeurde is onduidelijk. Maurice Fruytier verdiepte zich in de veldslag van 24 augustus in Ermeton sur Biert. "Een garnizoen van 3000, hoofdzakelijke Franse soldaten, trekt zich terug via het dorpje. Omdat de Duitsers hen volgen krijgt een groep van 300 soldaten opdracht het dorp te beschermen. Bij die 300 bevindt zich ook mijn overgrootvader. Het komt tot een hevig gevecht met slechts 30 overlevenden, Alfons is er niet meer bij. Bij de Duitsers zijn er 900 slachtoffers, uit wraak liquideren ze burgers en steken ze huizen in brand. Later zijn verkoolde menselijke resten en stukken uniform terug gevonden, misschien ook van mijn overgrootvader."

Aantal gesneuvelden aan het front: 30 soldaten uit Moerbeke sneuvelden

Aantal gesneuvelde burgers: 5 opgeëisten overleefden het werkkamp niet. 3 Moerbekenaren werden beschuldigd van spionage en gefusilleerd

Schade: Beschieting van het station was ergste treffen

DVR

Foto GvA (boven): Soldaat Pieter Paelinck

Vastgoed

Jobs in de regio