Ontsnapt aan de verdrinkingsdood

Adriaan Tubeeckx werd geboren op 26 april 1892 in Westerlo, toen beter bekend als 'Jaan van Krol'. Adriaan was de oudste jongen in huis en toen hij in 1912 twintig jaar werd, ging hij in september zijn dienstplicht vervullen in het Belgische leger. Hij werd opgeroepen om als infanterist aan het front te vechten, waarvoor hij 15 maanden werd opgeleid. Op 31 juli 1914 werd Adriaan gemobiliseerd, waarna hij zich de dag nadien meldde in Antwerpen.

Van Bael Marlies

De oorlog was in alle hevigheid los gebarsten. Adriaan vocht bij het 27ste linie regiment. Tubeeckx had de functie van vuurkruiser, hij vocht dus met paard en zwaard. Tijdens zijn legerdienst, verwachtte zijn vrouw hun eerste kind. Omdat contact met het thuisfront niet toegelaten was, is het niet zeker of Adriaan op dat moment wist dat hij vader was geworden. Op 14 oktober 1914 verdedigde de tweede divisie de sector tussen het strand van Nieuwpoort en de Uniebrug bij St. Joris, met voorposten in Lombardsijde en Mannekesveren. Het was hier dat Adriaan bijna verdronk in de Ijzer.

Op zeker ogenblik had hij samen met drie medesoldaten de opdracht gekregen om de Ijzer over te steken. Ze konden de andere oever bereiken met een bootje en een kabel. De vier soldaten trokken zichzelf zo over het water naar de andere kant. Wanneer ze bijna aan de overkant waren, stond iemand als eerste recht om naar de oever te springen. Hij zette zich af met zijn voet op de rand van het bootje terwijl ook de anderen zich oprichtten om één voor één aan wal te gaan. Bij de eerste soldaat liep het al mis, het schommelende bootje sloeg om en met zijn vieren kwamen zij in het water terecht. Adriaan, die niet kon zwemmen, belandde met drie makkers in het water en verdween naar beneden. Op een gegeven ogenblik voelde hij iets aan zijn schouder, hij greep de hand uit alle macht vast en is zo terug uit het water gehaald. Eén van de vier kameraden is jammer genoeg verdronken. Later vertelde Adriaan dat hij door dat voorval een 'heftige schrik' had gekregen van het water.

Grootse heldendaden heeft Adriaan niet verricht, zijn grootste was misschien wel de oorlog te hebben overleefd, zodanig dat dit verhaal nog naverteld kan worden. Adriaan Tubeeckx overleed op 14.11.1987 in Laakdal (Varendonk) en werd begraven op het kerkhof in Westerlo.

Aantal gesneuvelden aan het front: 41

Aantal gesneuvelde burgers: 17

Schade: Kerken werden in het begin van de oorlog door de Duitsers gebruikt als paardenstal. Tramsporen werden, midden 1915, tijdens de oorlog opgebroken door de Duitsers, pas rond 1921 allemaal terug hersteld. In de Marly (afspanning) en in veel andere huizen is alles stukgeslagen.

Marlies Van Bael

Foto GvA (boven): Adriaan Tubeeckx

MEER OVER De Grote Oorlog