Child Alert maar zelden gebruikt

Child Alert bestaat deze maand drie jaar. Het systeem werd sinds de lancering op 14 februari 2011 slechts één keer geactiveerd. Dat gebeurde op 20 december 2011, naar aanleiding van de verdwijning van een negenjarige jongen uit Wanze (Luik).

jatimmermans

Toch is de balans positief en blijft het systeem operationeel. Zo is er deze week nog een interne oefening gehouden, zegt Dirk Depover van Child Focus.

"Het was van in het begin voorzien dat het systeem slechts één keer per jaar of minder zou worden geactiveerd. Er moet sprake zijn van een verdwijning met onmiddellijk en overduidelijk levensgevaar", aldus Depover. Bovendien is het belangrijk dat het communicatieplatform niet te vaak wordt ingezet om gewenning te voorkomen, luidt het.

Child Alert is een intensief alarm dat tot doel heeft om op een korte tijd zoveel mogelijk mensen te bereiken. Via televisie, apps, e-mail, maar bijvoorbeeld ook via dynamische informatieborden op de snelwegen (foto), wordt de hulp van het grote publiek ingeroepen. De procedure wordt in werking gesteld wanneer uit het dossier blijkt dat er onmiddellijk levensgevaar is voor het verdwenen kind. De beslissing om de alert uit te vaardigen, ligt bij de magistraat die belast is met het verdwijningsdossier. Dat gebeurt in nauw overleg met de bevoegde politiediensten en Child Focus.

Belga

Archiefbeeld WH

Vastgoed

Jobs in de regio