Mieke Dekkers verstopte documenten bij houtmijten

Een jong, eerder onbekend meisje uit Vosselaar sprong tijdens de Eerste Wereldoorlog in de bres voor het verzet. Maria Van Echelpoel smokkelde documenten van Brussel naar de Kempen. Ze zag het levenslicht in Vosselaar op 12 september 1887.

Van den Langenbergh Bart

De familie woonde op het Hofeind, samen met broers Lode, Sjarel en zus Stans. "Maria Van Echelpoel, alias Mieke Dekkers, diende als jong meisje eerst in Antwerpen, later in Brussel bij een advocaat", legt René Woestenborghs van de heemkundige kring Adriaen Ghys van Vosselaar uit. "Daar kwam zij in aanraking met het verzet en werd ze koerierster. Haar gevaarlijke taak bestond erin om allerlei documenten van Brussel naar de Kempen over te brengen. Wellicht hebben de Duitsers nooit geweten dat dit onschuldig meisje de rol van spionne vervulde. Na een tijdje groeide er toch achterdocht en werd zij aangehouden. Maar na twee weken gevangenschap in Antwerpen kwam Maria vrij omdat de Duitsers niets konden bewijzen."

Op het einde van van de oorlog dook Mieke Dekkers opnieuw onder in Antwerpen. "Wanneer Maria in Vosselaar aankwam met bezwarende documenten, dan bracht ze die zo snel mogelijk naar haar broer Sjarel in de Zandstraat te Turnhout", zegt René Woestenborghs. "Sjarel reed als machinist met de stoomtram van Turnhout naar Ravels en zo over de grens omdat Nederland niet in oorlog was. De geheime papieren zaten verborgen tussen de kolen en éénmaal over de grens werden ze uitgewisseld. Thuis bewaarde Mieke Dekkers nooit papieren en zweeg ze als een graf. Zij verborg de documenten op het Looy, meestal langs de smalle zandpaden en houtmijten aan de kant. Onder één van deze hopen zat de buit."

Het is pas na de oorlog dat aan het spionageverhaal ruchtbaarheid werd gegeven toen vanuit Engeland documenten toekwamen. Op die documenten staat zelfs de handtekening van Winston Churchill. Maria Van Echelpoel kreeg voor haar heldendaden een zeldzaam ereteken met een beeltenis van koning George.

Aantal gesneuvelden aan het front: Zeven personen uit Vosselaar.

Aantal gesneuvelde burgers: Er zijn geen doden gevallen bij andere incidenten.

Schade: Aan gebouwen of infrastructuur is er geen schade aangericht.

Bart Van den Langenbergh

Foto GvA (boven): Maria Van Echelpoel alias Mieke Dekkers

Bron: heemkundige kring Adriaen Ghys en René Woestenborghs

Vastgoed

Jobs in de regio