Getraumatiseerde soldaat gefusilleerd als statement

Henri Reyns uit Daknam, Lokeren, heeft de trieste eer de laatste Belgische soldaat te zijn die gefusilleerd werd wegens desertie. Het vuurpeloton schoot opzettelijk mis uit protest. Reyns was 23 jaar toen hij in mei 1915 de dood met de kogel kreeg. Die avond braken zware rellen uit.

Van Reusel Dirk

Het 12-koppige vuurpeloton bestond uit militairen uit zijn eenheid. Alle twaalf schoten ze naast Reyns waarop de adjunct zelf het genadeschot gaf. Die avond braken zware rellen uit, de soldaten pikten het niet dat Reyns de kogel kreeg, hij was niet laf maar getraumatiseerd. Als gevolg van die rellen werd twee dagen later de doodstraf afgeschaft.

Marcel Pieters van de Lokerse heemkundige kring De Souvereinen, zelf gepensioneerd beroepsmilitair, vraagt aan de regering publieke excuses. "Reyns was een onecht kind en ongeletterd. Bij de eerste aanval van het Duits leger in Luik raakte hij al gewond, na zes maanden hospitalisatie moest hij meteen naar het front in de Westhoek. Al na twee dagen moest hij de loopgrachten in op het moment dat er zwaar gevochten werd. De Duitse frontlinie rukte zo snel op dat de Belgische soldaten bevel kregen uit de loopgrachten te komen en met de bajonet op het geweer man tegen man te vechten. Tot vier keer toe viel het Duits leger aan. Dat moet een verschrikkelijk en bloederig gevecht geweest zijn."

Reyns die wellicht al in Luik een shellshock had opgelopen overleefde wel maar raakte getraumatiseerd. Hij had zo'n schrik dat hij niet meer terug naar het front durfde. Dat zei hij ook openlijk. Zijn oversten rapporteerden dat zijn gedrag zeer slecht was en hij angst als reden op gaf. Hij negeerde orders en verstopte zich drie dagen bij zijn broer die ook aan het front was. Omdat hij niet wou vluchten keerde hij terug naar zijn compagnie. Met als gevolg dat hij voor de krijgsraad moest verschijnen. Hij woonde dat proces apathisch bij. De krijgsraad sprak de doodstraf uit die in oorlogstijd ook werd uitgevoerd.

Op 17 mei 1915 om 09u werd hij in Oost-Vleteren op een boerenhof gefusilleerd. In zijn dossier staat letterlijk dat het leger door het uitvoeren van de doodstraf een voorbeeld wou stellen om de epidemie van afwezigheid in de loopgraven te doen dalen. Het vuurpeloton schoot boven zijn hoofd en de rellen die daarna uitbraken tonen aan dat de soldaten hem niet als een lafaard zagen maar als een zieke.

"In totaal werden tijdens WO I negen soldaten gefusilleerd wegens desertie. Alle negen waren het sukkelaars uit arme families", weet Pieters.

Aantal gesneuvelden: 125 soldaten uit Lokeren sneuvelden. 2 maal werd Lokeren door geallieerden gebombardeerd.

Aantal gesneuvelde burgers: 2 burgers kwamen daarbij om.

Schade: Tientallen huizen werden vernietigd en de wijzerplaat op de kerktoren stuk geschoten. Op 04/11/1918 bracht keizer Wilhem II nog een oppepbezoek aan de Duitse soldaten.

DVR

Foto GvA (boven): Henri Reyns

MEER OVER De Grote Oorlog