Inlandse eiken op Antwerpsesteenweg

Inlandse eiken op Antwerpsesteenweg

Inlandse eiken op Antwerpsesteenweg

Print
Essen - Het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Essen stelt dat er aandacht moet geschonken worden aan het herstel van de drevenstructuur langs grote invalswegen. Begin deze week werd de Antwerpsesteenweg (N117) heraangeplant.
Het landschap van de Noordelijke Kempen wordt gekenmerkt door beeldbepalende dreefstructuren. Deze wegen zijn in beheer van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap.

“In mei vroegen we hierover een overleg met de dienst Wegen en Verkeer van de Vlaamse gemeenschap", zegt schepen voor leefmilieu en groenbeleid, Helmut Jaspers (sp.a). "We vonden hen bereid om hieraan mee te werken. Onlangs werden er al aanplantingen verricht langs de Nieuwmoersesteenweg. Deze week werd de Antwerpsesteenweg (N117) heraangeplant. De gaten die met de jaren waren ontstaan, werden opgevuld. Daar waar de dreefstructuur volledig verdwenen was werd deze opnieuw aangeplant. Langs de Antwerpsesteenweg werden zo ruim 180 nieuwe bomen (inlandse eik) aangeplant".Jaspers zegt blij te zijn met dit drevenherstel en wenst hiervoor uitdrukkelijk de dienst Wegen en Verkeer van het district Brecht te danken. In een latere fase komen ook andere gewestwegen, zoals het tweede gedeelte van de Moerkantsebaan in aanmerking om terug te worden heraangeplant.

MaTi
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio