Gezinsbond wil gelijke basiskinderbijslag en goedkoper internet

Gezinsbond wil gelijke basiskinderbijslag en goedkoper internet

Gezinsbond wil gelijke basiskinderbijslag en goedkoper internet

Print
De Gezinsbond wil een eenheidsstelsel met voor elk kind een basiskinderbijslag van 158 euro en hogere leeftijdsbijslagen, zodat het kindergeld de helft van de minimumkosten van kinderen dekt. Dat zei voorzitter Frans Schotte van de Gezinsbond zaterdag op het vijfjaarlijkse beleidscongres in Gent. De Gezinsbond zet ook in op goedkoper internet voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben en waarschuwt voor hormoonverstorende stoffen.

De overheveling van de kinderbijslag naar de gewesten vanaf 1 juli is voor de Gezinsbond een kans om het stelsel te vereenvoudigen en te versterken, zei Schotte.

"We willen een eenheidsstelsel met voor elk kind dezelfde basiskinderbijslag van 158 euro. Omdat kinderen duurder worden naarmate ze ouder worden, moeten de leeftijdsbijslagen fors opgetrokken worden, zodat de kinderbijslag de helft van de minimumkosten van kinderen dekt. Grote gezinnen mogen er niet op achteruit gaan in zo'n eenheidsstelsel en gezinnen met een inkomen onder de armoederisicodrempel moeten een toeslag krijgen."

De bond wil leeftijdsbijslagen van 46 euro op zes jaar, 92 euro op twaalf jaar en 142 euro op achttien jaar.

De Gezinsbond wil ook dat het overgehevelde budget voor kinderbijslag volledig behouden blijft.

"De Gezinsbond eist expliciet dat Vlaanderen en Brussel minstens elke euro van het budget dat ze vanuit het federale niveau krijgen overgeheveld, integraal blijven besteden aan kinderbijslagen, zonder een deel van deze middelen te heroriënteren naar andere sectoren. (..) Wij rekenen er zelfs op dat beide regeringen bijkomende middelen ter beschikking stellen om de kinderbijslagen substantieel op te trekken en welvaartsvast te maken."

Sociale internettarieven

Op het beleidscongres van de Gezinsbond werd ook gepleit voor sociale internettarieven. "Je moet tegenwoordig bijna alles via het internet regelen. Veel mensen vallen daardoor uit de boot. We moeten internet beschouwen als een basisbehoefte en ervoor zorgen dat het voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is."

Chemische stoffen

De bond waarschuwde haar leden, in het bijzonder zwangere vrouwen, ook voor hormoonverstorende stoffen.

"Je vindt ze nog steeds in heel wat chemische stoffen die bijvoorbeeld gebruikt worden in pesticiden, maar ook in nagellak, voedselverpakkingen, shampoo of tekeningen op kinderpyjama's."

Hormoonverstoorders kunnen ziekten zoals kanker, obesitas, diabetes, verminderd sperma en misvormde genitaliën veroorzaken, aldus de Gezinsbond.

"We willen dat de overheid zwangere vrouwen beter informeert over hormoonverstorende stoffen in de producten. Vandaag weet de consument hier immers heel weinig over en is het moeilijk om hormoonverstoorders te vermijden", zei de voorzitter.

Speeddaten

De leden van de Gezinsbond konden zaterdag deelnemen aan een "speeddate" met politici. Onder meer Wouter Beke (CD&V), Ingrid Lieten (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen) kregen vragen voorgeschoteld rond thema's als kinderbijslag, kinderopvang en procedurefouten bij justitie.

Belga, Foto PN

Nu in het nieuws