UHasselt gaat hoogbegaafdheid onderzoeken

De Universiteit Hasselt gaat een leerstoel oprichten rond hoogbegaafdheid. Wetenschappers zullen zich, over disciplines heen, buigen over zowel hoogbegaafdheid op de werkvloer als in het onderwijs. Het doel is om de problemen die hoogbegaafde kinderen en werknemers ervaren, in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken, zo meldt de universiteit donderdag.

fvranckx

De onderzoeksfocus van de nieuwe leerstoel ligt enerzijds op hoogbegaafde werknemers op de werkvloer, anderzijds op onderwijsmethoden voor hoogbegaafde kinderen.

Uit de praktijk blijkt immers dat "onderpresteren" een vaak voorkomend probleem vormt bij hoogbegaafden - en dit zowel op jonge als op oudere leeftijd.

Hoogbegaafde kinderen houden er doorgaans andere leerstrategieën op na, waardoor ze (leer)achterstand dreigen op te bouwen. Hoogbegaafde werknemers voelen zich dan weer vaak niet uitgedaagd in hun job.

Hiaten

Binnen de leerstoel zullen onderzoekers concreet bekijken welke hiaten hoogbegaafde kinderen in de lagere en/of middelbare school exact oplopen.

De impact daarvan en manieren om dit te voorkomen, worden ook bestudeerd. Daarnaast zal onderzoek moeten uitwijzen met welke problemen hoogbegaafde werknemers zoal geconfronteerd worden en hoe bestaande HR-systemen kunnen worden aangepast, zodat de tevredenheidsfactor stijgt.

Tot slot zal ook de rol die leidinggevenden kunnen spelen onderzocht worden, zodat hoogbegaafde werknemers meer tot hun recht komen.

Studiesucces

Daarnaast rolt de UHasselt nog een onderzoeksproject uit rond "studiesucces", met speciale aandacht voor de overgang van het secundair naar hoger onderwijs.

Onderzoekers zullen vooral kijken naar factoren die een bepalende rol spelen bij studiesucces, studievoortgang en drop out.

Belga, Archieffoto PN

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER