Steeds meer Vlaamse vrouwen worden moslim

Steeds meer Vlaamse vrouwen worden moslim

Steeds meer Vlaamse vrouwen worden moslim

Print
De centra voor islambekeerlingen stellen een opvallende toename van nieuwe moslims vast. Vooral vrouwen zetten de stap. De bekeerlingen komen niet alleen meer uit de grootsteden, maar ook uit landelijke gebieden in Vlaanderen.

De toename is opvallend, zegt Nordine Taouil, imam en begeleider van nieuwe moslims voor het islamitisch centrum in Brussel. “Mensen komen onder meer door reizen veel vaker in contact met moslims. Ook de sociale media helpen om ideeën en contacten te verspreiden”, zegt Taouil. “De bekeerlingen komen uit alle lagen van de Vlaamse bevolking. Het gaat om jong en oud. Er zijn wel veel meer vrouwen dan mannen.” Bij de vrouwelijke bekeerlingen zitten ook geregeld vrouwen van islampartners.

Precieze cijfers over het aantal nieuwe moslims heeft Taouil niet. “Maar het is een duidelijke trend. Mensen die bij ons komen, zoeken spirituele rust, zoals mensen vroeger rust kregen door kerkbezoek.”

De recent opgerichte Antwerpse vereniging ‘Sisters 4 new moslims’, die zich richt op bekeerde Vlaamse vrouwen, telt intussen al meer dan zevenhonderd leden. Ook de Vlaamse vereniging voor moslimvrouwen Al Minara ziet haar ledenaantal en aantal afdelingen gestaag toenemen.

HHM, DH
Foto Photo News

.

Nu in het nieuws