SP.A voert actie tegen verstedelijking van Ekeren

De Hoekakker blijft voor beroering zorgen. De groene, open ruimte van bijna 20 ha tussen Gerardus Stijnenlaan en Prinshoeveweg bestaat uit weilanden en akkers, maar is eigendom van De Ideale Woning en Bouwbedrijf Vooruitzicht.

T'Syen Tim

In 2016 wijzigt de bestemming van het gebied in woongebied.

Antwerpen is begonnen met de opmaak van een masterplan Hoekakker en dus vond SP.A Ekeren het de hoogste tijd om nog eens een duidelijk signaal te sturen aan de stad.

“Ekeren dreigt te verstedelijken. We moeten de schaarse open ruimte koesteren. De mensen hebben nood aan plekken waar nog een beetje rust heerst en waar je nog groen kan zien," zegt Karl Simons, Sp.a raadslid. "Er zijn overigens heel wat toffe ideeën om Hoekakker groen te houden, zoals een geboortebos, of als groene waterbuffer bij overstromingen."

"Bovendien is Hoekakker zeer watergevoelig," vult raadslid Ronny Kruyniers aan. " Een geboortebos zou al veel water uit de bodem wegtrekken. Een tweede probleem wordt de ontsluiting. Men zou hier 400 of meer woningen willen bouwen wat neerkomt op 1200 verplaatsingen met de auto meer per dag.

Hoe gaan die paar wegen die we hier hebben dat allemaal dragen? Dat wordt een onleefbare situatie."

Sp.a Ekeren hoopt dat de stad luistert naar het Ekerse district en haar inwoners, want SPA staat zeker niet alleen in deze zaak. Alle Ekerse politieke partijen verzetten zich tegen de bebouwing van de Hoekakker en hun zaak wordt gesteund door de buurtbewoners. Fractieleider Elke Van Espen : "We hopen dat de stad dit signaal en de vele andere signalen die al verstuurd zijn, begrijpt en hier geen woningen bouwt. Laat ons hopen dat dit eensgezinde signaal sterk genoeg is om de stad van gedachten te doen veranderen."

TTSY

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners