"Amsterdam is inspirerend voor snelheidsverlaging op Antwerpse ring"

Milieudefensie en de stad Amsterdam hebben een slag thuisgehaald in hun pogingen om de maximumsnelheid op de A10- west te verlagen. "Inspirerend, want het Amsterdamse verhaal is vergelijkbaar met het Antwerpse", vindt Manu Claeys van stRaten-generaal.

drombouts

Nederlands minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen (VVD) besliste in 2012 om de maximumsnelheid op de A10- west, de ring rond Amsterdam, op te trekken van 80 naar 100 kilometer per uur. De stad Amsterdam en de milieuorganisatie Milieudefensie waren het daar niet eens mee en trokken naar de rechtbank. Die vernietigde het besluit vrijdag. Volgens de rechter bracht de beslissing te veel fijn stof voor omwonenden met zich mee. De snelheid gaat niet meteen terug omlaag, maar de minister moet haar besluit wel beter motiveren.

De discussie over een verlaagde maximumsnelheid leeft ook in Antwerpen. Eind december hingen zes s.pa-afdelingen spandoeken aan de bruggen over de ring met de slogan "70 kilometer per uur op de ring is rap genoeg". Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) is er niet voor te vinden. Zij wil inzetten op dynamisch verkeersmanagement. stRaten-generaal steunt het voorstel dan weer voluit.

Explosie van verkeer

"Het Amsterdamse verhaal is inspirerend", vindt Manu Claeys. "Er vallen heel wat parallellen te trekken tussen het Antwerpse en het Amsterdamse scenario. De A10 en de Antwerpse Ring zijn in dezelfde periode gebouwd. De explosie van het verkeer over de jaren heen, heeft er in Amsterdam voor gezorgd dat men een bijkomende ringweg verder van de stad heeft moeten bouwen. Dat is de A9 geworden. Daar zijn wij het idee voor het Meccanotracé gaan halen."

"Wij kennen het verhaal dus zeer goed. In Amsterdam zie je hetzelfde gebeuren als bij ons: de overheid zet volop in op doorstromingscapaciteit, terwijl het lokale bestuur leefkwaliteit vooropstelt. Alleen staat de discussie in Nederland al een stuk verder."

Volgens Claeys zijn de voordelen van een snelheidsverlaging op de Antwerpse ring nochtans talrijk. "Een goed voorbeeld is de Ronda de Dalt in Barcelona. Die loopt, net als de Antwerpse Ring, dwars door de stad. Daar geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Uitstoot van fijn stof en lawaai liggen er lager. Er gebeuren minder ongevallen en áls er al gebeuren, is de schade en de chaos minder groot. En er is een impact op de ruimtelijke ordening, want omdat de automobilisten minder snelheid moeten maken, hoeven de op- en afritten niet zo lang en ingewikkeld te zijn."

DVD

Foto Patrick De Roo