GAS-boetes nog eens onder vuur

De wet op de GAS-boetes komt opnieuw in gevaar. In een advies lieten de vijf parkettengeneraal zich vernietigend uit over de GAS-boetes. Maar dit negatief advies werd nooit behandeld in de commissie Binnenlandse Zaken.

fvranckx

Het was ex-vrederechter Jan Nolf die gisteren de zaak aankaartte op de website van het tijdschrift Knack. De adviezen waren gevraagd door justitieminister Annemie Turtelboom en Siegfried Bracke, voorzitter van de commissie Binnenlandse zaken. Maar de regeringspartijen en de N-VA verwezen die adviezen naar de prullenmand en ze werden nooit behandeld “omdat er al een brede consensus was, het mocht vooruitgaan”.

Lees ook: Procureurs-generaal willen GAS-boetes voor openbare dronkenschap

De nieuwe GAS-wet van Milquet

Bracke ontkent de beschuldiging dat de adviezen ook werden achtergehouden: “Ik heb ze laten publiceren op het intranet van het parlement. Daar waren ze te raadplegen door alle parlementsleden die erover moesten stemmen. De meerderheid besliste wel om geen bijkomende hoorzittingen over de GAS-boetes te houden. Men wilde dat het snel ging. Er werd aangedrongen door de grote steden.”

"Slag thuishalen"

Het negatieve advies van de topmagistraten betekent een serieuze versterking voor de zaak die de Liga voor de Mensenrechten, de Kinderrechtencoalitie en de vakbonden hebben aangespannen bij het Grondwettelijk Hof. Zij vragen de vernietiging van de GAS-wet.

Jos Vander Velpen, advocaat van de Liga voor de Mensenrechten: “Dit vergroot onze hoop om onze slag thuis te halen.”

Lees het volledige artikel in uw weekendkrant.

RaLi, Archieffoto Belga

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio