UHasselt geeft zwangere docentes extra onderzoeksjaar

Vrouwelijke docenten aan de Universiteit Hasselt die uit zwanger- of ouderschapsverlof komen, hoeven een jaar lang geen les te geven. Zo kunnen ze zich toeleggen op de uitbouw van hun carrière, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

ikerremans

De vrouwelijke studenten zijn aan alle Vlaamse universiteiten in de meerderheid. Maar ze maken slechts 11 procent uit van de gewone hoogleraren. Het aantal vrouwen daalt naarmate het niveau van de functie stijgt. Bovendien zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de bestuursorganen van de universiteiten.

Op vraag van minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Ingrid Lieten (sp.a) maakten alle universiteiten een genderplan om daar iets aan te doen. Het plan van de Universiteit Hasselt is goedgekeurd. "Wij concentreren ons op de doorstroming van vrouwen op de hiërarchische ladder", zegt rector Luc De Schepper. "De voorbije twee jaar was de helft van de nieuw aangeworven docenten een vrouw. De gendergelijkheid bij het begin hebben we al. We hebben altijd al een vrouwelijker professorenkorps gehad dan de andere universiteiten, omdat we een jonge universiteit zijn. De faculteit rechten bijvoorbeeld, die nog maar vijf jaar bestaat, heeft veel vrouwelijke profs."

De Schepper stelt vast dat vrouwen afhaken op het ogenblik dat ze kunnen doorstoten tot hoofddocent of hoogleraar. "Hoofddocent word je na zes jaar anciënniteit als docent, hoogleraar dat zijn de veertigplussers. Vrouwen haken dus af als ze kinderen krijgen. Daarom richten we een vervangingsfonds op. Dat betekent dat we vrouwelijke docenten, die na zwanger- en/of ouderschapsverlof weer aan het werk gaan, een jaar lang ontlasten van hun onderwijsopdracht. Ze hoeven geen les te geven, waardoor ze zich weer volledig kunnen inwerken in het onderzoekswerk, wat hun carrière ten goede komt. Met het geld uit het fonds maken we vervanging mogelijk."

Belga Archiefbeeld

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER