Weinig politiek animo voor verlaging leerplichtleeftijd

De Vlaamse partijen zijn niet bijzonder enthousiast over het voorstel om de leerplichtleeftijd te verlagen tot vijf jaar. Minister van Onderwijs Pascal Smet wijst erop dat daarvoor de grondwet zou moeten worden aangepast. Groen staat wel achter de maatregel.

jrosquin

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) presenteerde dinsdag zijn memorandum voor de komende verkiezingen. Opvallendste voorstellen daarin zijn een verlaging van de leerplichtleeftijd naar vijf jaar en de invoering van een maximumfactuur in de eerste graad van het middelbaar onderwijs.

Kleuterparticipatie

"Vlaanderen is nu al koploper wat betreft kleuterparticipatie", is te horen bij Pascal Smet (sp.a). De minister deelt de bekommernis van GO!-bestuurster Raymonda Verdyck, maar betwijfelt of een verlaging van de leerplichtleeftijd nodig is.

Ook voor coalitiepartner CD&V is een verlaging geen onmiddellijke noodzaak. "Die zou onvermijdelijk ook financiële gevolgen hebben", zegt onderwijsspecialiste Kathleen Helsen. N-VA wijst erop dat er verplicht levensbeschouwelijke vakken moeten worden aangeboden in het leerplichtonderwijs. "Als er wordt gesleuteld aan dergelijke verplichtingen, zijn wij wel bereid om te praten over een verlaging", geeft Vlaams parlementslid Kris Van Dijck aan.

Groen is pro

Enkel Groen lijkt volledig achter het voorstel van Verdyck te staan. "Vanaf drie jaar moeten ouders gestimuleerd worden hun kinderen aan het kleuteronderwijs te laten deelnemen, dus is de voltijdse aanwezigheid vanaf vijf jaar zeker geen overbodige luxe", stelt Elisabeth Meuleman, die maandag verklaarde graag minister van Onderwijs te willen worden.

Ook de andere voorstellen van Verdyck, zoals de maximumfactuur in de eerste graad, lokken wisselende reacties uit. Groen betreurt de hoge kosten in het secundair onderwijs, maar volgens N-VA komen daar op dit moment weinig klachten over binnen. "De huidige regelgeving rond schooluitgaven en maximumfacturen is al vrij stringent", vindt Kris Van Dijck. CD&V had de maximumfactuur in de eerste graad van het middelbaar onderwijs al in het vorige verkiezingsprogramma staan en zal die maatregel nu opnieuw opnemen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER